TGC-10:n yhteistoteutushankkeista 1,5 miljoonan tonnin päästövähenemät Fortumille

Fortum Oyj
Pörssitiedote
30.9.2008, klo 9.00 EET

TGC-10:n yhteistoteutushankkeista 1,5 miljoonan tonnin päästövähenemät
Fortumille

Fortum saa noin 1,5 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä päästövähennysyksiköitä
yhteistoteutushankkeista, jotka toteutetaan Venäjän alueellisessa tuotantoyhtiö
TGC-10:ssä. Yhteistoteutushankkeissa TGC-10 rakentaa uutta
sähköntuotantokapasiteettia Tjumenin ja Tšeljabinskin alueille. Hankkeet
toteutetaan Euroopan päästökauppajärjestelmään sisältyvän Kioton velvoitekauden
aikana (2008-2012).

Fortum voi käyttää saamansa päästövähennysyksiköt omien päästöjensä osittaiseen
kattamiseen EU:n alueella, kun projektit on saatu päätökseen ja päästövähenemät
todennettu. Päästövähennysyksiköt kattavat noin 14 % Fortumin vuosittaisista
hiilidioksidipäästöistä EU:n alueella, ja niiden arvo on noin 30 miljoonaa euroa
kehittyvistä maista peräisin olevien sertifioitujen päästövähennysten
tämänhetkisen markkinahinnan perusteella. Energy Carbon Project toimii
yhteistoteutushankkeissa konsulttina ja vastaa niiden kehittämisessä.

”Kioton mekanismi auttaa yhtiöitä vähentämään päästöjään siellä missä se on
taloudellisinta ja tehokkainta. Jo noin 90 % Fortumin sähköntuotannosta EU:n
alueella on hiilidioksiditonta. Venäjällä sähköntuotantolaitosten keski-ikä on
melko korkea. Uusien modernien tuotantolaitosten rakentaminen vähentää tuotannon
ominaispäästöjä verrattuna vanhan tehottoman kapasiteetin käyttöön”, toteaa
Fortumin johtaja Tapio Kuula.

Uralin alueella ja läntisessä Siperiassa toimiva TGC-10 on alueellinen
tuotantoyhtiö, joka syntyi vuonna 2006 osana Venäjän energiasektorin osittaista
yksityistämistä. TGC-10:n ja sen osakkuusyhtiöiden sähköntuotantokapasiteetti on
3 000 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW ja sen vuosittainen
sähköntuotanto on 18 TWh ja lämmöntuotanto 27 TWh. Mittava investointiohjelma
nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300 MW:lla vuoteen 2013 mennessä.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Pirja Heiskanen, johtaja, TGC-10, Production Portfolio Management and Trading,
+358 50 45 36314

Jakelu:
OMX Nordic Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi