Uusi biolämpölaitos käyttöön Hangossa

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
25.11.2009

UUSI BIOLÄMPÖLAITOS KÄYTTÖÖN HANGOSSA

Fortumin uusi biopolttoaineita hyödyntävä lämpölaitos otetaan käyttöön vuoden
vaihteessa Hangossa. Alueella tarvittava kaukolämpö tuotetaan tulevaisuudessa
pääosin kotimaisella puuhakkeella. Uuden lämpölaitoksen ansiosta tuotannosta ei
aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyn polttoaineen vaihdos vaikuttaa kaukolämmön
hinnoittelurakenteeseen ja hintaan Hangossa. Kaukolämmön hinta nousee Hangossa
keskimäärin 4 % 1.1.2010 alkaen.

Uusi kaukolämpöhinnoittelu noudattaa alalla yleisesti käytössä olevia
hinnoitteluperiaatteita. Hinta tarkastetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa.
Nyt tehtävä hinnoittelun rakennemuutos vakauttaa kaukolämmön hintaa aiempaan
verrattuna.

Asiakkaille kerrotaan muutoksista tarkemmin kirjeitse marraskuun aikana.
Tammikuun alusta voimaantulevat hinnat löytyvät myös Fortumin internet-sivuilta
www.fortum.fi.

Fortum, Lämpö-divisioona
Viestintä

Lisätiedot:

Kristian Rehnström, kehityspäällikkö, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, GSM 050
453 4271
Jussi Ojanen, myyntijohtaja, Fortum, Lämpö-divisioona, Suomi, GSM 050 453 6801