Uusi yksikkö vihittiin käyttöön Fortumin Tjumenin voimalaitoksella Venäjällä

Fortumin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) Tjumen CHP-1:n uuden
yksikön vihkiäisiä vietettiin tänään Tjumenissä Länsi-Siperiassa lähes 40
asteen paukkupakkasessa. Uusi yksikkö on ensimmäinen Fortumin mittavan
investointiohjelman kohteista Venäjällä, ja se otetaan tuotantokäyttöön ensi
vuoden alkupuolella.

Uusi yksikkö on maakaasukäyttöinen kaasukombilaitos, joka tuottaa sähköä kaasu-
ja höyryturbiineilla. Sen sähköntuotantokapasiteetti on 230 megawattia (MW) ja
lämmöntuotantokapasiteetti 293 MW. Käyttöönoton myötä koko voimalaitoksen
sähköntuotantokapasiteetti nousee 662 MW:iin ja lämmöntuotantokapasiteetti 1
640 MW:iin. Osana Fortumin Venäjän investointiohjelmaa Tjumen CHP-1 laitokselle
rakennetaan vielä kaksi yksikköä, joiden molempien sähköteho on 225 MW. Niiden
arvioidaan valmistuvan vuonna 2014.

Hiilidioksidipäästöt pienevät alueella merkittävästi

Kaasukombiteknologia edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa maakaasun
poltossa. Uuden laitoksen hyötysuhde on 85 %, kun nykyisten kaasuyksiköiden
hyötysuhde on 60 %. Verrattuna Tjumenin alueen nykyiseen
energiantuotantorakenteeseen, hiilidioksidipäästöt alueella alenevat noin 400
000 tonnia vuosittain.

”Investointiohjelmamme ensimmäisen yksikön vihkiminen on meille erittäin
merkittävä askel Venäjällä. Yksikkö tuo uutta tuotantoa Länsi-Siperian kaasu-
ja öljyteollisuuden tarpeisiin ja auttaa meitä tehostamaan energiantuotantoamme
Tjumenissä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula. ”Mittavan
investointiohjelmamme kautta olemme jatkossakin rakentamassa uutta
kapasiteettia Uralin ja Länsi-Siperian alueille. Venäjä on Fortumille tärkeä
kotimarkkina, ja haluamme olla mukana kehittämässä sähkö- ja lämpömarkkinoita
yhdessä venäläisten kumppaneittemme kanssa”, hän summaa.

Venäjän ensimmäinen moderni kaukolämmön mittauslaitteisto käyttöön Tjumenissä

Keskeisessä osassa energiatehokkuuden parantamisessa Venäjällä on myös
kaukolämpöverkkojen uudistaminen ja lämmön jakelun tehostaminen. Uuden
laitoksen vihkiäisten yhteydessä Tjumenissä otettiin käyttöön myös Venäjän
ensimmäinen täysin digitalisoitu kaukolämmön syöttöä ja kulutusta mittaavaa
laitteisto. OAO Fortumin omistaman kaukolämmön runkoverkon ja kaupungin
jakeluverkon väliin asennettu laitteisto hyödyntää GPRS-tiedonsiirtoa. Yhteensä
159 vastaavaa mittausyksiköitä asennetaan vuoden 2011 kuluessa. Niiden avulla
Fortum kykenee paikantamaan lämmönjakelun ongelmapisteet ja vähentämään siten
lämpöhävikkejä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys, Fortum, puh. 040
081 3952

Taustaa Tjumenin alueesta
Tjumenin alue on Venäjän kaasun- ja öljyntuotannon keskus ja Moskovan jälkeen
maan vauraimpia seutuja. Tjumenin kaupungissa asuu yli 600 000 asukasta.
Energiantuotantoon keskittyneen teollisuutensa vuoksi sähkönkulutus ei alueella
juurikaan laskenut taantuman aikana, kun muualla Venäjällä lasku oli
huomattavaa. Fortumilla on Tjumenin alueella kolme sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosta, joista kaksi sijaitsevat Tjumenin kaupungissa ja yksi
läheisessä Tobolskin kaupungissa. Vuonna 2009 OAO Fortum myi 2/3 tuottamastaan
sähköstä Tjumenin alueella.

Taustaa Tjumen CHP-1 voimalaitoksesta
Maakaasukäyttöinen Tjumen CHP-1 valmistui vuonna 1960. Vuonna 1972
voimalaitoksen tuotantokapasiteettia nostettiin 450 MW:iin ja siitä tuli
tärkein energianlähde alueen öljykentille. Helmikuussa 2004 Tjumen CHP-1:ssä
otettiin käyttöön Venäjän ensimmäinen kaasukombilaitos, jonka myötä
kapasiteetti nousi 472 MW:iin. Iästään huolimattaan laitos on vielä tänäänkin
yksi Venäjän nykyaikaisimmista voimalaitoksista. Viidenkymmenen vuoden aikana
Tjumen CHP-1 on tuottanut sähköä yhteensä 109 terawattituntia (TWh) ja lämpöä
151 TWh:ia.

Taustaa Fortumin investointiohjelmasta
Fortumin Venäjällä toimiva tytäryhtiö OAO Fortum on sitoutunut toteuttamaan
investointiohjelman, joka nostaa sen sähköntuotantokapasiteettia nykyisestä
noin 2 800 MW:sta noin 5 100 MW:iin. Investointiohjelma koostuu seitsemästä
uudesta yksiköstä, jotka Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön vuoden 2014
loppuun mennessä. Ensimmäisten kolmen yksikön arvioidaan valmistuvan tuotantoon
vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla ja näistä Tjumen CHP-1 laitokselle
valmistuva uusi yksikkö on ensimmäinen.

Fortumille uusi kapasiteetti on avainasemassa vakaan tuloskasvun luomisessa
Venäjällä, sillä tuotantovolyymien kasvu tuo lisää myyntituloja, ja uuden
kapasiteetin odotetaan saavan vähintään 3-4 kertaa vanhaa kapasiteettia
korkeampaa hintaa kapasiteettimarkkinoilla. Investointiohjelman loppuosan arvo
syyskuun lopun 2010 valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 1,7 miljardia
euroa lokakuusta 2010 eteenpäin.

Fortum lyhyesti
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.fi

Kuvia Tjumenistä (linkki voimassa 18.1.2011 asti)