Uusia kestävän kehityksen tavoitteita Fortumin autoille

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
15.4.2009


Uusia kestävän kehityksen tavoitteita Fortumin autoille

Fortum on päättänyt uusista tiukemmista tavoitteista autokalustolleen. Alkaen
1.4.2009 työsuhdeautojen CO2-päästöraja alenee nykyisestä 200 g/km:sta tasolle
180 g/km. Tavoitteena on edelleen alentaa päästörajaa siten, että 150 g/km taso
saavutetaan vuonna 2012.

Uusien ohjeiden mukaan kaikissa uusissa dieselautoissa tulee olla
hiukkassuodattimet. Jokaisen työsuhdeautoilijan tulee myös osallistua
Ecodriving-koulutukseen. Lisäksi Fortumin valikoimassa olevien automerkkien
valmistajien vaaditaan sitoutuvan pitkäjänteiseen työhön kestävän kehityksen
alueella.

Fortumin tavoitteena on lisätä omassa kalustossaan merkittävästi ladattavien
hybridi- ja sähköautojen määrää lähitulevaisuudessa. Tieliikenteen
sähköistäminen on maailmanlaajuinen kestävän kehityksen trendi ja Fortum haluaa
määrätietoisesti olla myötävaikuttamassa joustavaa siirtymistä sähköiseen
tieliikenteeseen.

Kahdessa yhteistyöhankkeessa Tukholman ja Espoon kaupunkien kanssa pyritään
löytämään älykkäitä ja tehokkaita latausratkaisuja. Sellaisia tarvitaan
ladattavien ajoneuvojen nopeaan ja laajamittaiseen käyttöönottoon, kun
autonvalmistajat tuovat niitä kasvavassa määrin markkinoille vuosina 2010 -
2012.

Fortum asetti jo vuonna 2007 ensimmäisten pohjoismaisten yritysten joukossa
CO2-päästörajan työsuhdeautoilleen. Päästöraja oli maksimiarvo ja Fortumin
kestävän kehityksen politiikan mukaisesti työntekijöitä on kannustettu
valitsemaan mahdollisimman vähäpäästöinen ajoneuvo. Tämän ansiosta yhtiön
työsuhdeautojen keskimääräinen päästö on laskenut 15 g/km kahden vuoden aikana.

Fortumin tavoitteena on olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja lopulta
CO2-päästötön sähkö- ja lämpöyhtiö. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet
täydentävät Fortumin monia muita toimenpiteitä hiilijalanjälkensä
pienentämiseksi. Fortum on asettanut tiukat tavoitteet sähkön- ja
lämmöntuotantonsa CO2-päästöille Euroopassa. Muut tavoitteet koskevat mm.
lentomatkustuksen CO2-päästöjen vähentämistä 10 %:lla, ja lentomatkojen
aiheuttamien päästöjen kompensointia. Lisäksi on käynnistetty toimia energian
säästämiseksi ja toimistojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, Ilmastoasioiden päällikkö, puh. 010 453 2330
www.fortum.fi/kestävä kehitys