Venäjä hyväksyi kaksi Fortumin Kioto-yhteistoteutushanketta

Venäjän talousministeriö on hyväksynyt kaksi Fortumin
Kioto-yhteistoteutushanketta: Tjumenin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen
(Tjumen CHP-1) uuden yksikön ja TGC 1:n Nevskin vesivoimalaitoksen
perusparannuksen.

Kioton sopimuksen mukaisesti yhteistoteutushankkeilla vähennetään päästöjä
Venäjällä ja Fortum voi käyttää saatuja päästövähennysyksiköitä (ERU) EU:n
päästökauppajärjestelmässä kattamaan omia päästöjään tai myydä ne markkinoilla.
Päästövähennysyksiköiden hyödyntäminen vaatii vielä Suomen viranomaisten
hyväksynnän.

”Kioton mekanismien hyödyntäminen on meille tärkeä työkalu ilmastonmuutoksen
hillinnässä. Olemme jo vuosia tehneet määrätietoista työtä Venäjällä
yhteistoteutushankkeiden parissa ja olen erittäin ilahtunut näiden hankkeiden
hyväksymisestä. Toivomme myös, että markkinaehtoisten mekanismien käyttö
päästöjen vähentämiseksi jatkuu pitkällä aikavälillä sekä Euroopassa että
laajemmin”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Fortumin Tjumeniin rakentama uusi CHP -yksikkö on ainoa lämmöntuotantoprojekti,
joka sai ministeriön hyväksynnän valintaprosessissa. Joulukuussa 2010 tekniseen
käyttöön otetun Tjumen CHP-1:n uuden yksikön tuotantokapasiteetti on 230 MW
sähköä ja 270 MW lämpöä. Tjumenin hankkeen myötä kasvihuonekaasupäästöjen määrä
vähenee yhteensä noin miljoonalla tonnilla hiilidioksidia vuosina 2010-2012.
Uusi yksikkö on osa Fortumin mittavaa investointiohjelmaa, jonka
yhteiskapasiteetti on yli 2300 MW. Ohjelma on määrä saada päätökseen vuoteen
2014 mennessä.

Kioton mekanismien käyttö on osa Fortumin toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Nyt hyväksyttyjen hankkeiden lisäksi Fortumilla on Venäjällä viisi muuta
hanketta ja näiden seitsemän hankkeen seurauksena kasvihuonekaasupäästöjen
määrä vähenee yhteensä noin 3,5 miljoona tonnia hiilidioksidia vuosina
2009-2012. Lisäksi Fortum on sijoittanut 10 miljoonaa euroa kahteen
kansainväliseen hiilirahastoon.

OAO Fortum on Fortumin kokonaan omistama tytäryhtiö. Fortum omistaa 25
prosenttia OAO TGC-1:n osakkeista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pirja Heiskanen, Vice President, Trading and Industrial Intelligence, puh. 050
4536314
Kari T. Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental Affairs,
puh. 050 4532330

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi