Laadintaperiaatteet

Fortum-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards (IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaisesti. Tilinpäätös täyttää myös Suomen kirjanpitolain säännökset ja muut Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja määräykset

Tällä hetkellä voimassa olevat laadintaperiaatteet löytyvät viimeisimmästä vuosikertomuksesta, liitteestä 1.

Vaikutukset vuoden aikana käyttöönotetuista standardeista ja esittämisessä tapahtuneista muutoksista löytyvät viimeisimmästä osavuosikatsauksesta liittestä

21.8.2014