Tehostamisohjelma vuosille 2013 - 2014

​Fortum käynnisti tehostamisohjelman vuonna 2012 ylläpitääkseen ja vahvistaakseen strategista joustavuuttaan ja kilpailukykyään sekä varmistaakseen yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös jatkossa.

Tehostamisohjelma saatiin onnistuneesti päätökseen vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä.

  • Vuosittainen kulutason aleneminen näkyy kaikissa divisioonissa
  • Käyttöpääoman tehokkuutta parannettu
  • Ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta on myyty noin 800 miljoonalla eurolla

Tavoitteena oli vahvistaa yhtiön rahavirtaa yli miljardilla eurolla vuosina 2013–2014 vähentämällä käyttöomaisuusinvestointeja 250−350 miljoonalla eurolla, myymällä ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta noin 500 miljoonalla eurolla sekä vähentämällä toiminnan kiinteitä kuluja ja keskittymällä käyttöpääoman tehokkuuteen.

Tehostamisohjelma graafinen esitys

19.2.2015