Joukkovelkakirjalainat

Fortumin 8 000 miljoonan euron. EMTN-ohjelma

Q32017 JVK.jpg


Fortum Oyj: n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velanmäärään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia. 

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

26.10.2017