Velkarakenne, lainojen erääntyminen ja likviditeetti

Konsernin velkarakenne 30.9.2017

Q32017 Konsernin velkarakenne.jpg

 

Lainojen vuosittainen erääntyminen ja keskikorko 30.9.2017

Q32017 Maturiteettiprofiili.jpg 
 

 Korollinen velka yhteensä EUR 4 951 miljoonaa

  • Keskikorko 3.5% (2016: 3.5%)
  • Velkasalkku pääasiassa EUR- ja SEK-määräinen. Salkun keskikorko 2.3% (2016: 2.1%)
  • EUR 742 miljoonaa (2016: 805) vaihdettu RUB-määräiseksi. Keskikorko sisältäen suojaus-kustannuksen 10,2% (2016: 11.4%)

Likviditeettitilanne 30.9.2017

Q32017 Likviditeettitilanne.jpg 

26.10.2017