Velkarakenne, lainojen erääntyminen ja likviditeetti

Konsernin velkarakenne 31.3.2017 

Lainojen vuosittainen erääntyminen ja keskikorko tilinpäätöspäivänä 31.3.2017

Korollinen velka yhteensä EUR 4 875 miljoonaa.

- Keskikorko 3,6 % (2016: 3,5 %)
- Velkasalkku pääasiassa EUR- ja SEK-määräinen. Salkun keskikorko 2,0 % (2016: 2,1 %)
- EUR 858 miljoonaa (2016: 805) vaihdettu RUB-määräiseksi. Keskikorko sisältäen suojaus-kustannuksen 11,0 % (2016: 11,4 %)
 
 
 
 

Likviditeettitilanne 31.3.2017

 

 

27.4.2017