Velkarakenne, lainojen erääntyminen ja likviditeetti

Konsernin velkarakenne 30.6.2017
 


 

Lainojen vuosittainen erääntyminen ja keskikorko tilinpäätöspäivänä 30.6.2017
Korollinen velka yhteensä EUR 4 711 miljoonaa.

- Keskikorko 3,4 % (2016: 3,5 %)
- Velkasalkku pääasiassa EUR- ja SEK-määräinen. Salkun keskikorko 2,0 % (2016: 2,1 %)
- EUR 761 miljoonaa (2016: 805) vaihdettu RUB-määräiseksi. Keskikorko sisältäen suojaus-kustannuksen 10,7 % (2016: 11,4 %)
 
 
 
 
 

Likviditeettitilanne 30.6.2017 

 

20.7.2017