Bioöljy

Bioöljy korvaamaan fossiilisia polttoaineita

Erilaisten tuotantoprosessien integroiminen voimalaitokseen aloittaa uuden aikakauden energia-alalla, kun laitoksella voidaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) lisäksi tuottaa myös kolmatta tuotetta ‒ bioöljyä. Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroitu bioöljylaitos perustuu nopeapyrolyysiteknologiaan ja on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Joensuussa tuotettu bioöljy soveltuu korvaamaan raskasta polttoöljyä lämpölaitoksilla. Bioöljylaitoksen 50 000 tonnin tuotantokapasiteetti vastaa yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta. Tulevaisuudessa voimalaitoksilla tuotettu bioöljy voi toimia myös raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille.

Joensuussa tuotettavan bioöljyn kauppanimi on Fortum Otso®.

Bioöljyllä on merkittäviä ympäristövaikutuksia

Bioöljyn raaka-aineena käytetään metsähaketta sekä muuta puubiomassaa. Bioöljyn käytöllä on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Loppukäytössä raskaan polttoöljyn korvaaminen bioöljyllä (210 GWh) vähentää hiilidioksidipäästöjä 59 000 tonnia ja rikkidioksidipäästöjä 320 tonnia.

Vermon lämpökeskus ensimmäinen Fortum Otson® käyttökohde

Käytämme bioöljyä omalla lämpölaitoksellamme Joensuun voimalaitosalueella. Lisäksi Vermon lämpökeskus Espoossa tuottaa kaukolämpöä bioöljyllä.

Tutustu Vermon lämpökeskuksen bioöljyn hyödyntämiseen

Toimitamme Fortum Otso® -bioöljyä Savon Voimalle

Savon Voima käyttää Fortum Otso® -bioöljyä kaukolämmön tuotannossaan Iisalmessa raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Sopimus mahdollistaa monivuotisen yhteistyön.
 
 

Bioöljyn tuotanto alkoi syksyllä 2013

Joensuun bioöljylaitoksen rakentaminen alkoi vuonna 2012, ja laitos vihittiin käyttöön marraskuussa 2013. Bioöljyn tuotanto kaksinkertaistaa puun käytön energiantuotannossa Joensuun voimalaitoksella 600 000 kuutiometriin vuodessa, kun bioöljylaitoksen tuotanto käy täydellä teholla.

Bioöljyn tuotantolaitoksen työllisyysvaikutusten Joensuun seudulla arvioidaan olevan noin 60–70 henkilötyövuotta. Työpaikkoja syntyy raaka-aineen hankintaan, tuotantolaitokselle sekä logistiikkaan.

Fortum investoi bioöljylaitokseen noin 30 miljoonaa euroa ja sai hankkeelle valtion investointitukea noin 8 miljoonaa euroa. Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi tehtiin yhteistyössä Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa TEKESIN Biorefine -ohjelman puitteissa.

25.4.2016