Lopputyö vesi- ja tuulitekniikkaosastolla

Tapasin Fortumin edustajia Uppsalan yliopistolla järjestetyillä rekrytointimessuilla opiskellessani viimeistä vuottani energiatekniikkaa. Opiskelujen aikana mielenkiintoni oli herännyt vesivoimaa kohtaan ja Fortum yhtenä suurimmista energiantuottajista Ruotsissa herätti uteliaisuuteni.

Lyhyen keskustelun jälkeen messuilla sain luettelon tutkimusaiheista, jotka kuuluivat Fortumin vesi- ja tuulitekniikan yksikön toteuttamislistalle. Minua pyydettiin lähettämään CV ja saatekirje, minkälaisista tutkimusaiheista olisin kiinnostunut. Jatkokeskustelun pohjalta päätimme, että rupean tutkimaan varasuunnitelmaratkaisua luukuin varustettuihin patoaukkoihin. Työ koostui erilaisten ratkaisujen kartoittamisesta Fortumin laitoksilla käytettävien patoluukkujen ohjaamiseen liittyen ja niiden luotettavuuteen ja kapasiteettiin käsitellä purkauksia erilaisten virtausskenaarioiden aikana.  

Kun aloitin työni, sain työpisteen Fortumin toimistolla Västerbergassa. Tämä oli mahtavaa, sillä tätä kautta sain mahdollisuuden nähdä vesi- ja tuuliyksikön projekteja. Lopputyöni aikana pääsin vierailemaan useilla vesivoimalaitoksilla, joka edelleen lisäsi ymmärrystäni vesivoimasta Ruotsissa ja Fortumilla. Sain myös mahdollisuuden rakentaa henkilökohtaista verkostoa Fortumilla.

Kun viimeistelin lopputyötäni, minulle tarjottiin projekti-insinöörin paikkaa vesi- ja tuulitekniikan osastolla, fokuksena tuulivoima ja vesivoimaprojektit. Sain mahdollisuuden työskennellä uusiutuvan energian parissa, joka on erittäin mielenkiintoista ja tuntuu hyvältä.

Erik, Projekti-insinööri

11.3.2011