Harri Sipola, Manager Intraday Trading

Harri Sipola 

Nimi: Harri Sipola
Tehtävä: Manager Intraday Trading
Koulutus: Sähkötekniikan insinööri

Harri Sipolan Fortum-ura alkoi yli viisi vuotta sitten ja hän on työskennellyt erilaisissa tehtävissä. Nykyään Harri työskentelee Production Optimization and Trading -yksikössä, joka vastaa Fortumin tuottaman sähkön fyysisestä kaupasta sekä fyysisen tuotannon toteutuksesta vesivoimalaitosten osalta.

Kerro urastasi Fortumilla!

- Aloitin valmistumiseni jälkeen kesätöissä Oulujoella vesivoimalaitoksella, jossa tein pääasiassa sähköasennustehtäviä. Kesätyön jälkeen sain paikan vesivoimavalvomosta käytönvalvojana. Pian kolmivuorotyön rinnalle tulivat myös erilaiset kehitystehtävät ja projektityöt. Vuonna 2010 vesivoimalaitosten käytönvalvonta yhdistettiin sähkön fyysisten kaupankäyntitoimintojen kanssa ja siirryin sen myötä Keilaniemeen tuotannonoptimoijaksi. Viime vuoden aikana minusta tuli vesivoima-ajoprosessin prosessivastaava. Hiljattain olen ryhtynyt tekemään myös Spot-kauppaa, eli suunnittelen seuraavan päivän sähköntuotantoa ja hoidan sen myynnin Nord Pool -sähköpörssin Spot-markkinoilla. Päävastuualueeni on kuitenkin edelleen prosessinkehitys. Lisäksi osallistun vesivoiman käytönvalvontatyöhön paikkaamalla tarvittaessa kolmivuorossa. 

Mikä on parasta työssäsi?

- Parasta on työn monipuolisuus sekä mahdollisuus vaihteleviin työtehtäviin. Sekä prosessinkehitystä että omaa osaamistaan voi itse ohjata ja viedä eteenpäin. Mielestäni työyhteisössämme vallitsee kannustava ja avoin tunnelma.

Minkälainen Fortum on työnantajana?

- Fortum on moderni ja iso energiayhtiö, joka on myös yhteiskunnallisesti merkittävä toimija ja alan suuntaviivojen vetäjä. Hiilidioksidivapaaseen tuotantoon panostava strategia on mielestäni tärkeä. Toiminnan globaalisuus luo monenlaisia uramahdollisuuksia haasteista kiinnostuneille. Työnantaja rohkaisee urakehitystä tukemalla tehtäväkiertoa ja kehittymistä omassa työssä.

15.3.2016