Lasse Toivonen, Käyttöinsinööri

Lasse Toivonen  

 

Lasse Toivonen

​Tehtävänimike: Käyttöinsinööri

Koulutus: Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

​​Töissä Fortumilla koska: Fortum on luotettava työnantaja, joka tarjoaa mielenkiintoisia haasteita.​


Lasse Toivonen työskentelee Suomenojan voimalaitoksella, joka on sekä kaukolämpöä että sähköä tuottava yhteistuotantolaitos (CHP). Lasse tuli Suomenojalle kesäharjoittelijaksi vuonna 2004, teki insinöörityönsä Fortumille ja jatkoi valmistuttuaan työskentelyä työnjohtajana kunnossapitopuolella. Nykyään Lasse vastaa voimalaitoksen tuotantoalueen päivittäisestä toiminnasta.

Kerro työstäsi!

- Vastaan Suomenojan voimalaitoksen tuotannon ohjauksesta, lyhyen tähtäimen tuotannon suunnittelusta sekä savukaasupuhdistuslaitteiden valvonnasta. Työskentelen kuuden vuoromestarin esimiehenä, joilla jokaisella on oma tiimi johdettavana. Haluan esimiehenä ottaa kaikki mukaan ja kuunnella jokaisen mielipiteitä. Töissä on pelattava yhteen.

Miten kestävä kehitys näkyy työssäsi?

- Kestävä kehitys on oleellinen osa työtäni, niin kuin jokaisen voimalaitostyöntekijän työtä. Se näkyy esimerkiksi voimalaitoksen työturvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtimisena. Olen saanut mahdollisuuden olla mukana kehittämässä voimalaitoksen työlupa- ja prosessierotustoimintaa, jolla varmistetaan että työympäristö on turvallinen työntekoa varten. Lisäksi tutkin ja kehitän savukaasujen puhdistinlaitteistojen toimintaa ja käyttövarmuutta. Varmistan että rikinpoiston ja hiukkaserotuksen toiminta saavuttaa ympäristöluvan edellyttämät päästövaatimukset. IDEA-työkalu on meillä erittäin aktiivisessa käytössä. Työkalun kautta ei käsitellä vain ideoita ja ongelmia, vaan se on myös suosittu media sosiaaliselle keskustelulle.

Mikä on parasta työssäsi?

- Parasta työssäni on se, että ei tule samanlaista työpäivää. Joka päivä jokin asia yllättää ja opin jotain uutta. Voin joka aamu tulla iloisin mielin töihin. Fortum on luotettava työnantaja, jota voin suositella kavereillekin.

​​

28.4.2015