"Yhteisellä visiolla energiaa"

Markus_248x248.png 


Nimi: Markus Rauramo
Tehtävä: Executive VP, Heat, Electricity Sales and Solutions

 

Fortum visioi maailmaa, jossa aurinko toimii kaiken energian lähteenä. Sitä kohti mennään jo kovaa vauhtia. Tämän päivän valinnat ovat niitä ratkaisevia askeleita. Näin uskoo vahvasti Fortumin lämpö- ja sähköliiketoimintaa johtava Markus Rauramo.
 
Ennen Fortumiin tuloa Markus Rauramo ehti työskennellä 20 vuotta metsäteollisuudessa Suomessa ja maailmalla. Koko uran punaisena lankana on ollut oppiminen, Markus pohtii. Senpä vuoksi Markus meni muutama vuosi sitten Fortumillekin. Yhtiö tarjosi paljon uutta opittavaa, mutta toki myös tuttua. Jätti-investoinnit ja suuret projektit ovat Fortumin arkea, kuten myös inspiroiva uuden kasvun tavoittelu, Markus kuvailee.Hän on kehittänyt Fortumin energiabisnestä niin talousjohtajana, energiadivisioonan johtajana kuin myös koko konsernin toimitusjohtajan sijaisena.
 

Mikä oli ensivaikutelma Fortumista?

–Alusta lähtien koin, että Fortumista huokuu vankka osaaminen. Täällä on paljon asialleen omistautuneita ihmisiä. Osaamista arvostetaan ja markkinoiden ymmärtämiseen aidosti satsataan. Yhtiöllä on kyvykkyys tehdä markkina- ja investointianalyysejä omasta takaa, mikä luo toiminnalle vankan pohjan. Olen saanut huomata, kuinka Fortumin kaltaisena suuryrityksenä voimme aidosti kehittää energiamarkkinoita ja yhteiskuntaa. Päätökset osataan tehdään pitkällä jänteellä ja iso kuva huomioon ottaen. Tämä on oivallinen bisnes johdettavaksi,  todellinen kasvumahdollisuuksien pelikenttä!
 

Mikä on työssäsi tärkeintä?

–Kaiken lähtökohtana on yhteisen tahtotilan luominen: mitä haluamme saavuttaa, miten haluamme kasvaa ja uudistua? Päätehtäväni on kommunikoida näistä asioista ja kirkastaa, kuinka yhteiseen päämäärään kuljetaan. Haluan saada kaikki ihmiset katsomaan samaan suuntaan, koska yhteinen päämäärä avaa rajattomat mahdollisuudet! Sitä ei voi kuitenkaan määritellä ilman aktiivista vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää osata kuunnella ja myös jakaa ajatuksia. Hyvän vuorovaikutuksen kautta syntyy aitoa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä.
 

Millainen urakokemus on avartanut näkemyksiäsi johtajuudesta?

–Olen ollut mukana eri rooleissa perustamassa bisnestä erilaisiin ympäristöihin ja kulttuureihin. Olen huomannut, että joka paikassa ihmiselämän peruskulmakivet ovat samanlaiset. Ihmiset haluavat pohjimmiltaan elää pitkäjänteisesti ja luoda hyvän elämän edellytykset, hyvää asumista, koulutusta ja muutenkin kestävän elinympäristön. Tämä oivallus on antanut hyvän lähtökohdan vuorovaikutukselle: Kun kierrän voimalaitoksia ja paikkoja Suomessa ja ulkomailla, haluan istua ihmisten kanssa alas ja puhua muustakin kuin työasioista. Haluan tietää mitä ihmisille oikeasti kuuluu. Samalla rakentuu keskinäinen luottamus, mikä edistää yhteistä tekemistä.

Miten haluat kulkea Fortumin kanssa tulevaisuuteen?

–Liputan kolmea pääteemaa: asiakkaat, turvallisuus ja kannattavuus. Yhtiönä meidän pitää olla tarkasti kuulolla ja ymmärtää, mitä markkinoilla tapahtuu, miten asiakkaat ajattelevat ja toimivat.  Kun olemme lähellä asiakasta, voimme suuntautua heidän odotuksiaan kohti. Toiseksi, turvallisuus on elintärkeää. Paneudumme jokaiseen tapaturmaan yksityiskohtaisesti, jotta siltä voidaan jatkossa välttyä. Turvallisuus ensin -asenne pitää pystyä siirtämään myös urakoitsijoille, mikä vaatii laajaa yhteistyötä. Lisäksi on muistettava, että kaiken toimintamme pitää olla pitkällä aikavälillä kannattavaa. Sen pitää olla samalla kestävää niin ympäristölle kuin työntekijöille.  Asiat pitää saada tehdä rauhassa, perustuen pitkän tähtäimen ajatteluun.

Mikä on Fortumin tapa suuntautua kohti tavoitteita?

–Tähtäämme siihen, että tuotantomme on tehokasta ja päästötöntä. Käytännössä pyrimme tuottamaan pienemmällä kulutuksella enemmän energiaa. Tämä lähtökohta ja tavoite antavat vahvan kivijalan, jonka varassa on helppo perustella päätöksiä. Meidän on panostettava tutkimukseen, investointeihin ja teknologian kehitykseen sekä osaamiseen. Tavoitteemme edistämiseksi olemme valmiita tekemään isoja päätöksiä ja panostamaan määrätietoisesti, jotta ne myös toteutuvat. Meillä luotetaan ihmisiin. Heille annetaan isot tavoitteet, mutta myös rauha ja vapaus toteuttaa ne. Olen nimittäin huomannut, että ihmiset kyllä tekevät – kunhan he vain tietävät päämäärän.

 

15.3.2016