"Kestävää ja pitkäjänteistä energiaa"

 Niko_Wirgentius250x250.png

 
Nimi: Niko Wirgentius ​
Tehtävänimike: Head of Asset Management
Koulutus: DI, MBA
 
Fortumin toimintaa ohjaavat kestävä ja pitkäjänteinen ajattelutapa. Kestävyys ja pitkäjänteisyys näkyvät niin yrityksen ympäristö- ja taloudellisessa vastuussa kuin henkilöstön kehittämiseen panostamisessa sekä mielenkiintoisten uramahdollisuuksien tarjoamisessa tulevaisuuden energiaratkaisujen parissa. Niko Wirgentius on työskennellyt energia-alalla koko uransa. Fortumille hän tuli vuonna 2011 Heat-liiketoiminta-alueen kehitysjohtajaksi.
 

Mikä houkutteli sinut Fortumille töihin?

–Fortum on tulevaisuuden menestyjä, sillä yrityksessä osataan hyödyntää erilaisten energiamuotojen mahdollisuuksia sekä panostetaan henkilöstön osaamiseen ja yrityksen taloudelliseen vakauteen. Halusin olla osa tätä menestystä. Kansainvälisenä ja isona yrityksenä Fortum tarjoaa haastavia mahdollisuuksia monilta eri liiketoiminta-alueilta, joten työssä pääsee aina kehittymään eteenpäin. Fortumilla myös kannustetaan oman urapolun luomiseen yrityksen sisällä, eli voit aloittaa urasi jostain funktiosta ja siirtyä siitä toiseen. Työnkiertoon on selvästi panostettu, mikä johtaa siihen, että työntekijöillä on parhaimmassa tapauksessa todella laaja näkemys yrityksen toiminnasta ja eri liiketoiminta-alueista sekä siitä, miten ne vaikuttavat toisiinsa.
 

Miten pysyt motivoituneena työssäsi?

–Minulle on ehdottoman tärkeää, että saan työstäni jatkuvasti uusia virikkeitä. Jossain vaiheessa esimerkiksi pelkkä rahallinen korvaus ja tittelit menettävät merkitystään ja työn sisältö sekä jatkuva kehittyminen tulevat tärkeämmiksi motivaation lähteiksi. Fortumilla hyvin perusteltuja ideoita ja uudistuksia lähdetään tosissaan viemään eteenpäin eivätkä asiat jää vain puheen tasolle tai PowerPoint-esityksiksi. Toinen tärkeä motivoiva tekijä minulle on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Koen työssäni onnistumista, kun saan kuuntelemalla kiinni asiakkaan todellisista tarpeista ja pääsen kehittämään ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.

Kestävä kehitys ja pitkäjänteinen kehitystyö ovat Fortumille tärkeitä toimintaperiaatteita.Miten ne näkyvät sinun työssäsi?

–Mietimme näitä asioita jatkuvasti tiimissäni ja ne vaikuttavat jokapäiväiseen työhömme, sillä tehtävämme on varmistaa, että Fortumin energiantuotanto on kaikista näkökulmista mahdollisimman tehokasta ja etenkin tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaa. Pyrimme varmistamaan, että tuotamme kustannustehokkaasti oikeaan aikaan oikean määrän energiaa asiakkaillemme ja markkinoille. Kun energiaketju on optimoitu mahdollisimman tehokkaaksi, polttoaineen ja muiden resurssien käyttö vähenee ja sitä kautta energiantuotannon päästöt pienenevät sekä taloudellisuus paranee. Työmme on myös pitkäjänteistä, sillä mietimme jatkuvasti sitä, miten voimme parantaa järjestelmiemme ja tuotantomme toimivuutta pitkällä tähtäimellä, jotta voimme tulevaisuudessakin toimia mahdollisimman tehokkaasti.

Minkälaisia muutoksia energia-ala tulee mielestäsi näkemään tulevaisuudessa?

–Muutokset energia-alalla, kuten monella muullakin alalla, ovat viime vuosina liittyneet markkinoiden todella nopeaan muutosvauhtiin sekä asiakkaiden tarpeiden muutokseen. Uskon, että nämä muutokset tulevat vain nopeutumaan ja voimistumaan tulevaisuudessa, mikä vaatii muuntautumiskykyä niin yritykseltä kuin sen työntekijöiltäkin. Asiakkaan kannalta muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas ei enää osta muun muassa sähköä, jäähdytystä ja polttoainetta omina tuotteinaan, vaan kokonaisratkaisuina. Asiakkaiden kokonaistarpeet pakottavat energiayhtiöitä muokkaamaan omia järjestelmiään enemmän asiakkaiden ehdoilla. Asiakkaille tullaan tarjoamaan useammin ”avaimet käteen” -ratkaisuja esimerkiksi päästöttömyyteen, energiatehokkuuteen, asiakkaan oman liiketoiminnan tuottavuuden parantamiseen tai vaikkapa oman kodin viihtyisyyden lisäämiseen. Asiakkaan ei itse tarvitse tehdä juuri mitään, vaan me hoidamme kaiken hänen puolestaan. Tällainen kehitys ja siinä mukana oleminen innostavat minua päivittäin työssäni.​​​​​​​​​​​

15.3.2016