Vilkår Fortum Online

Fortum Online Bruksvilkår («Bruksvilkårene»)

Fortum Online er en tjeneste som leveres av Fortum Markets AS («Fortum»), org.nr: 981 219 082, som gir kunden tilgang til et rapporteringsverktøy med grunnleggende funksjoner («Tjenesten»).

Med rapporteringsverktøyet Fortum Online kan kunden overvåke sitt eget energiforbruk og se strømregningene sine.

Kunden må akseptere disse Bruksvilkårene for å få tilgang til Tjenesten. Ved å akseptere Bruksvilkårene bekrefter kunden at han har lest og godtar disse vilkårene, og at han forplikter seg til å overholde dem.

Gjennom Tjenesten er det også mulig å inngå avtaler og aktivere ytterligere tjenester fra Fortum. Kontrakter og tilleggstjenester kan faktureres separat i samsvar med vilkårene eller i hver kontrakt eller tjeneste.

1. INNLEDNING AV TJENESTEN

Aktivering av Tjenesten krever at kunden oppretter en Fortum Online-ID på nettside online.fortum.no

2. AVSLUTNING AV TJENESTEN

Fortum Online er en tilleggstjeneste, og erstatter ikke kundens faktiske strømavtale. Ved oppsigelse av kundens strømavtale opphører også Tjenesten automatisk senest innen tre (3) år etter strømavtalens opphør. Tjenesten opphører også dersom kunden ikke har logget inn på Fortum Online-tjenesten på tre (3) år.

Dersom det er ønskelig, kan kunden slette sin Fortum Online-ID ved å varsle Fortum om dette. For å slette ID-en, må kunden sende en utvetydig forespørsel til Fortum om å få slettet sin Fortum Online-ID, samt kundens kundenummer og brukernavn. Notifikasjon om sletting av ID gis til Fortums kundeservice på 21 49 69 10 eller på epost til kundeservice [krøllalfa] fortum [punktum] com (kundeservice[at]fortum[dot]com).

For ordens skyld påvirker ikke sletting av foretakets Online-applikasjon eller -ID andre kunders forpliktelser overfor Fortum. Fortum har rett til å si opp kundens Tjeneste umiddelbart dersom kunden, til tross for påminnelse om forholdet, ikke har rettet opp situasjonen innen rimelig tid i følgende tilfeller:

  • Kunden bruker eller kommer til å bruke Tjenesten på en måte som bryter med disse Bruksvilkårene eller kundens forpliktelser overfor Fortum;
  • Fortum har grunn til å mistenke at Tjenesten blir misbrukt; eller
  • Kunden oppfyller ikke sine betalingsforpliktelser.

I tillegg har Fortum rett til å si opp kundens Tjeneste eller overføre Tjenesten til et annet foretak ved å notifisere kunden senest 14 dager før den planlagte endringen.

3. ALMINNELIGE VILKÅR

Det er kundens ansvar at brukerinformasjonen som gis i forbindelse med registrering av Tjenesten er korrekt. Fortum er ikke ansvarlig for feilinformasjon gitt under eller etter registrering. Det er også kundens ansvar å sørge for at informasjonen i Tjenesten til et bestemt tidspunkt er oppdatert og feilfri. Kunden er forpliktet til å holde passordet sitt hemmelig og bruke passordet på en slik måte at andre ikke får tilgang til kundens data. Hvis kunden ikke oppfyller ovennevnte vilkår, har Fortum rett til å stenge kundens Fortum Online-konto. I tillegg forplikter kunden seg til umiddelbart å varsle Fortums kundeservice på 21 49 69 10 ved mistanke om at passordet er gjort tilgjengelig eller videreformidlet til en tredjepart.

Retten til å bruke Tjenesten er kundespesifikk, og kunden har ikke rett til å gi andre tilgang til Tjenesten eller dens innhold. Kunden er ansvarlig for uautorisert bruk av tjenesten. Kunden er forpliktet til å varsle Fortum så fort som mulig etter å ha mottatt informasjon om en situasjon som gir grunn til mistanke om at hans konto har blitt brukt av utenforstående, eller at kontoen har blitt brukt på en uautorisert måte. Den beste måten å minimere skader forårsaket av slikt misbruk er å ringe Fortums kundeservice på 21 49 69 10 så fort som mulig.

4. ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE ELLER TJENESTEN

Begge parter har forståelse for at rapporteringstjenester er i rask utvikling. Fortum kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra Fortum. Fortum kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for Fortum.

Endringen i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Bruksvilkårene. Fortum forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Bruksvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder.

Fortum forbeholder seg retten til å ta gebyr for Tjenesten, deler av Tjenesten eller tilleggstjenester. Hvis et slikt gebyr innføres, vil kunden bli informert minst 14 dager i forkant. Hvis kunden ikke godtar endringene, har kunden rett til å avslutte Tjenesten uten forvarsel.

Fortum kan endre disse Bruksvilkårene ved å oppdatere dem på Fortums nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft. Fortum forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen.

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Materialet i tjenesten, slik som tekst, grafikk, navn, bilder, mønstre, tegninger, logoer, ikondesign, lydopptak og programvare, tilhører Fortum, dets ansatte, lisensgivere eller partnere. Alle rettigheter til materialet i Tjenesten er forbeholdt, med unntak av det som er angitt i disse Bruksvilkårene. Kopiering, overføring, modifisering, lagring, publisering og distribusjon av materialet er forbudt uten skriftlig samtykke fra Fortum. Det er tillatt å se Tjenesten på en datamaskin, samt å skrive ut innhold herfra for personlig, ikke-kommersiell bruk. Bruk av offentlige dokumenter i offentlig kommunikasjon er tillatt, men informasjonskilden må alltid oppgis.

6. FORTUMS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER

Fortum gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. Fortum garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd.

Fortum er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. Fortum er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten.

Fortum er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes Fortums grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. Fortums ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving.

7. ØVRIGE VILKÅR

Tjenesten er kun ment for Fortums bedriftskunder. Fortum forbeholder seg retten til å sende beskjeder til kunden gjennom epost, tekstmelding, på «min-side» eller annet egnet måte. Alternativt kan beskjedene sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt.

Ved eventuell motstrid har Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i Fortums salgsavtale med kunden, herunder Fortum standardbetingelser for strøm