Markedskommentaren

Regn2

Høye kraftpriser også i Januar 2022

Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen som inneholder akkumulerte vann-, snø- og grunn-/markvannmagasin, viser i slutten av uke 4 et underskudd på 3 TWh. Dette er en forbedring av ressurs på hele 12 TWh.

Været etter nyttår slo om til vått, mildt og vindfullt. I Norge har 146% av nedbørs normalen blitt levert mens det i Sverige ble levert 167%. Vær prognosene visere at den nye værtrenden vil fortsette langt inn i februar.

Fyllingsgraden i vannmagasinene er per uke 4 på 49% i Norge og 53% i Sverige. Ressursen i Norge er som tidligere fortsatt veldig skeiv fordelt og sør Norge har fortsatt et stort underskudd.

Vi forventer i slutten av uke 8 et hydrologisk overskudd på 3 TWh.

Spotmarkedet

Systempris og område prisene i Sør ble også for Januar levert ekstremt høy sammenlignet mot tidligere år.

System ble levert på 93€, Oslo 140 € mens Tromsø ble levert på lave 26 €/MWh.

Område forskjellene er fortsatt store. 6 ganger så dyrt å bruke strøm i Sør enn i Nord Norge.

Vi ser dog en nedgang i prisene sammenlignet med desember. Det skyldes nevnte vær omlegging og særlig at vi fikk relativt mild januar med en del vind. Hadde vi hatt en kald måned både i Europa og Norden ville prisene fort vært det dobbelte.

Ressursen er kraftig forbedret siste måned men det er fortsatt veldig skjev fordelt. Fortsatt veldig lav magasin beholdning i Sør-Norge. Dette er et problem vi mest sannsynlig vil slite med også neste vinter.

 

Makro, fossile brensler, CO2 og kjernekraft

Amerikanske og Europeiske børser steg kraftig igjennom 2021. Januar har dog stoppet denne oppgangen og viktig indekser som NASDAQ har korrigert ned hele 9% i Januar. Frykten for renteøkninger og inflasjon preger nyhetsbilde.

Europeiske CO2 kvoter som indirekte påvirker prisene på strøm omsettes nå på 93 €/tonn som er oppgang på hele 8€/Tonn.

Brent olje omsettes nå på 89 $/Fat, opp 15$/Fat siden forrige oppdatering.

Prisen på kull levert i 2023 omsettes på ca 113$/tonn noe som er en oppgang på 20$/tonn.

Europeisk gass har den siste tiden vist høy volatilitet, det vil si at markedet svinger kraftig. Lager situasjon i Europa er kritisk lav og import problemene fra Russland fortsetter. Det ser nå ut til at været legger seg på mildt også i Europa og dette roer markedet noe. Men omlegging til kaldt vil fort kunne doble disse prisene.

Kostnaden for å produsere strøm med gass er nå på 196€/MWh, denne lå i desember helt opp på over 400€/MWh. For kull ligger kostnaden på ca 148€/MWh. Gass/Kull og Co2 setter ofte pris i Europa som igjen smitter over på Sør Norge, særlig når ressurs situasjonen er som den er nå.

Kabelen mot UK er nå tilgjengelig for markedet. Dog er det som nevnt satt begrensninger på 50% frem til 7. februar. Kabelen forventes å eksporter store mengder kraft ut i fra NO2 område.

Nordisk kjernekraft produserer nå på 100% av total kapasitet eller ca. 9 700 MW.

Olkiluoto 3 skal etter planen begynne å test kjøre 3. Februar. Denne skulle opprinnelig vært ferdigstilt 2009. Denne reaktoren vil påvirke det Nordiske markedet positiv med å tilføye 1600 MW baseload.

 

Prisforventninger

Nordiske kraftpriser har vist noe mere stabile priser den siste tiden. Markedet forventer normalisering av prisene fra sommeren og utover. Hydrologisk balanse har gått fra kraftig negativ til svak positiv i løpet av Januar. Dette er ekstremt viktig for Nordisk kraftpriser som i utgangspunktet har nok kraftproduksjon til å betjene forbruket.

Problemene i Sør Norge vil dog fortsette videre og vi vil uten en veldig våt sommer også bli et problem neste vinter..

Grunnet kraftig forbedret ressurs har vi ingen kjøps anbefalinger lengre.

Anbefaling:

Q2-Q3 Q4-22 HOLD

YR 23-24-25 HOLD

av Kristian Fossum, 
Portfolio Manager Fortum TAO
Sist oppdatert 6. april 2021

 

Priser 2021-2022

Nordisk Spotpris 2021/2022
Chevron down

2021

€/MWh

øre/kWh

Januar

45,81

47,50

Februar

46,84

48,18

Mars

34,21

34,75

April

37,86

38,02

Mai

44,28

44,58

Juni

43,54

44,20

Juli

53,99

55,99

August

65,39

68,18

September

86,01

87,65

Oktober

57,10

56,63

November

84,05

84,24

Desember

147,18

149,66

Januar 22

93,25

93,40

 

Slik fungerer strømmarkedet

Strømprisen påvirkes av

  • Vær og vann
  • Norden og Europa
  • Tilbud og etterspørsel
  • Avgifter og nettleie

De ulike faktorene har ulik påvirkning. Det kan du lese mer om her.