Pressemelding

Her kommer 100 ladepunkter for elbil i Oslo sentrum

01 desember 2016, 8:00 CET

Ikke nok med at dette prosjektet gir 100 nye ladeplasser på Vulkan midt i Oslo – det kan også løse utfordringer mange har med lading i borettslag.

Vulkan parkeringshus

– Dette blir et av verdens mest innovative ladeanlegg, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

Sammen med Aspelin Ramm Eiendom AS og Oslo kommune, skal Fortum levere 100 ladepunkter som gir elbilister full fleksibilitet i parkeringshuset på Vulkan i Oslo.

Anlegget åpner i desember 2016. Innen kort tid vil følgende spesifikasjoner være på plass:

• 100 ladepunkter for elbil i tillegg til 2 hurtigladestasjoner
• Batterier benyttes for å balansere faseskjevheter og redusere topper i strømnettet. Dette gjør at det elbilister kan få mer effekt på hvert enkelt ladepunkt
• Oslo kommune tilbyr beboerparkering på gitte tidspunkt. Registrerte beboere i nærliggende bydeler vil kunne parkere og lade gratis med 3,6 kilowatt (kW) effekt. Over 3,6 kW betales normal pris
• Bygget er energieffektivt – effektstyring benyttes til å gi mer effekt til ladende elbiler
• Det tilbys lading på p-plasser for folk med nedsatt funksjonsevne

Ladeanlegget vil deretter videreutvikles første halvår 2017 for også å tilby:

• Valg av ladehastighet på skjerm ved laderen eller ved hjelp av en app. Dermed betaler man kun for den effekten man har behov for
• Det vil bli mulig å reservere ladeplasser via app
• Effektbalansering med batterilager på 50 kW
• Anlegget forberedes for såkalt «vehicle to grid», det vil si at man i tillegg til å mate strøm inn på elbilens batteri også kan hente strøm fra batteriet ved behov, slik at bilen tar seg av effektregulering av anlegget. Dette vil kunne gjøre lading av elbil enda billigere i fremtiden

Batterier utgjør en kjempestor forskjell

For borettslag som har utfordringer med store kostnader knyttet til etablering av ladepunkter for elbil, kan løsningen med effektstyringssystemer og batterilagring være en løsning.

– En kjempefordel med dette anlegget er at effektstyring og batterilagring gjør det mulig å tilby strøm til mange ladepunkter, uten at man behøver å hente all effekten direkte fra strømnettet idet bilen kobler seg til. I stedet henter vi strømmen fra batteriet, som sakte lader seg opp hele tiden. Skulle belastningen bli for høy selv med dette tiltaket, vil effektstyringen slå inn og sørge for at alle får strøm, uten at sikringen går. På denne måten kan vi bygge store ladeanlegg uten at det må gjøres kostbart arbeid for å hente ut høyere effekt fra strømnettet, sier Haugen Ihle.

Batteriene gjør at alle ladepunktene som tilbyr normal og mellomrask lading kan effektstyres. Det betyr at det tilbys varierende effekt på hvert enkelt ladepunkt, slik at det blir tilpasset akkurat det elbilen behøver. Mens en Nissan Leaf kan være begrenset til maksimalt å kunne lade med en effekt på 3,6 kW, vil en Renault Zoe kunne lade med 22 kW på samme ladepunkt i garasjeanlegget på Vulkan.

– Alle parkeringsanlegg må i fremtiden tilby en mengde ladeplasser for elbiler, og vi tror denne løsningen med effektstyring ved hjelp av batterier er den beste måten å gjøre det på, sier Haugen Ihle.

Hjelper Oslo med å nå ambisiøse klimamål

– Dette ladeanlegget vil muliggjøre bruk av elbiler også for profesjonelle aktører og formål som eltaxi, el-varedistribusjon og håndverk- og service-bedrifter med elbil, sier elbilansvarlig Sture Portvik i Oslo kommune.

Nyttetransporten representerer i dag mer enn halvparten av klimautslippene fra trafikk, og veksten i nyttetransport forventes å øke kraftig.

– Den eneste måten Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål på er å redusere utslippene fra nyttetransporten og bidra til et grønt skifte også for disse viktige brukergruppene. Anlegget på Vulkan vil bli et viktig bidra til nettopp dette. Innovative løsninger i verdensklasse og god beliggenhet skal bidra til å legge forholdene optimalt til rette for denne viktige brukergruppen, og samtidig bidra som et referanseanlegg for alle landets borrettslag og sameier som søker nye løsninger for å sikre ladebehovene for egne beboere. For å utnytte kapasiteten fullt ut ønsker vi dessuten å tilby gratis lademuligheter på kvelds- og nattestid for beboere i Grünerløkka- og Ila området, sier elbilansvarlig Sture Portvik i Oslo kommune.

Ladestedet er delvis finansiert med støtte fra SEEV4-City, et prosjekt under EU-programmet Interreg, hvor Norge deltar gjennom EØS-avtalen.