Pressemelding

Gerner Bjerkås ny CCS-direktør i Fortum Oslo Varme

23 april 2018, 12:00 CEST

Jannicke Gerner Bjerkås blir ny CCS-direktør i Fortum Oslo Varme fra 1. juni 2018. Pål Mikkelsen har takket ja til stillingen som direktør i Norsk Nukleær Dekommisjonering, men fortsetter å jobbe for prosjektet som medlem av styringskomiteen for CCS-prosjektet. Bjerkås kommer fra stillingen som direktør HR og kommunikasjon i Fortum Oslo Varme.

Jannicke Gerner Bjerkås

Ny CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås er tidligere offiser i Luftforsvaret, og var direktør kommunikasjon og strategi i Energigjenvinningsetaten og deretter stabssjef i Klemetsrudanlegget AS før hun startet i Fortum Oslo Varme 4. august 2017. Bjerkås var med på å starte opp CCS-prosjektet i 2014, og har jobbet tett sammen med avtroppende CCS-direktør Mikkelsen gjennom hele prosjektet.

- Jeg er både glad og ydmyk over å overta ledelsen av et prosjekt som virkelig kan utgjøre en forskjell. Verden må satse på karbonfangst og lagring i stor skala for å få kontroll over klimaendringene, og Klemetsrudprosjektet er et viktig pilotprosjekt for å kutte utslipp fra avfallshåndtering i byer over hele verden. Og så er det inspirerende at det er så mange som ønsker dette prosjektet realisert, og jeg opplever bred støtte og høye forventninger både fra våre eiere, samarbeidspartnere og i egen organisasjon, sier Jannicke Gerner Bjerkås.

Mikkelsen forteller at selv om han er glad for å ha fått jobben i NND, var dette en svært vanskelig beslutning å ta.

-Først og fremst fordi jeg virkelig brenner for karbonfangst på Klemetsrud, som jeg har ledet siden oppstarten i 2014. Det var derfor viktig for meg å få mulighet til å bidra også fremover, som medlem av styringskomiteen i CCS-prosjektet, sier han.

Mikkelsen, som bor på Kråkerøy i Fredrikstad, ser nå frem til å få kortere reisevei til jobben.

- Pål Mikkelsen har vært initiativtaker og en sterk drivkraft for CCS-prosjektet på Klemetsrud fra starten i 2014, og vi er takknemlige de solide resultatene han har oppnådd samt at han fortsetter i styringskomiteen for prosjektet, sier administrerende direktør i Fortum Oslo Varme; Eirik Folkvord Tandberg. - Vi er veldig glade for at Jannicke Gerner Bjerkås har takket ja til jobben som ny CCS-direktør i Fortum Oslo Varme. Hun er en meget dyktig og allsidig leder, og vil med sin sterke entusiasme og gode innsikt sørge for at CCS-prosjektet på Klemetsrud blir utviklet med god kontinuitet og på en solid måte fremover, påpeker Tandberg.

Fortum og Oslo kommune understreker at prosjektet går videre med uforminsket styrke og høy prioritet.