Vant retten til å bygge solkraft i India

Fortum har vunnet rettighetene til å bygge 250-megawatt (MW) solenergi i Rajasthan, India.

Solenergi

FORTUM 4. MARS 2019

Fortum har vunnet rettighetene fra Solar Energy Corporation of India til å bygge nye 250-megawatt (MW) solenergi i Rajasthan, India. Anlegget forventes satt i drift i fjerde kvartal 2020. Solparken har rett til en fast tariff på 2,48 INR/kWh i 25 år.

Fortums strategi er å vokse i CO2-fri kraftproduksjon. I sol og vindkraft er ambisjonen å øke porteføljen til en multi-gigawatt-skala. Fortums forretningsmodell i fornybar energi består av utvikling, bygging og forvaltning av sol og vindkraft. Fortum bruker partnerskap og andre former for samarbeid for å opprettholde en ressurskeffektiv struktur.

Solkapasiten i India er nå på 185 MW og 35 MW i Russland, men mer er under bygging. I juni 2018 vant Fortum rett til å bygge 250 MW sol i India, som for tiden er under oppføring, og forventes å bli åpnet i 2019. I Russland har Fortum 110 MW solkapasitet under utvikling.
1 Megawatt (MW = 1000 Kilowatt (kW) og maksimal effekt for Drammen er ca 260 MW