Pressemelding

Fortum Oslo Varme lanserer fastpris på kraftprisen!

02 juli 2019, 14:51 CEST

Store svingninger i kraftprisene medfører uforutsigbare oppvarmingskostnader for kundene våre. Derfor tilbyr Fortum Oslo Varme nå fastpris på kraftprisen, det variable markedsstyrte leddet i fjernvarmeprisen.

– Kraftprisene har i den seneste perioden vært historisk høye, og vi ønsker å gi kundene våre forutsigbarhet i oppvarmingskostnadene. Derfor er vi glade for å kunne tilby en svært gunstig fastprisavtale i 3 år, fastslår salgsleder hos Fortum Oslo Varme, Fredrik Dahl-Paulsen, og fortsetter med å beskrive det han opplever som en vinn-vinn situasjon:

– Dette gir forutsigbarhet for kundene våre, og for oss som leverandør. Fjernvarmen i Oslo produseres hovedsakelig basert på energi fra overskuddsvarme fra byens egen kloakk og avfall. Når du bruker fjernvarme, eller urban energi som vi liker å kalle det, er du en del av det fremtidsrettede og miljøvennlige energisystemet i Oslo, avslutter Dahl-Paulsen.

Grønn energi med prisgaranti! Hva blir kostnaden?
Vårt fastpristilbud på kraftprisen er 39,90 øre/kWh (eks. mva.) Tegningsperioden er fra 1. juli til 30. september 2019. Fastprisen gjelder i 3 år, fra 01.10.2019 til 30.09.2022.

I totalprisen kommer de faste elementene:

El-sertifikat, administrativt påslag, nettleie, el-avgift, og for næringskundene kommer også effektleddet.