Pressemelding

Positiv investeringsbeslutning for karbonfangst i Oslo

15 juni 2020, 14:00 CEST

Styret i Fortum Oslo Varme gav fredag sin tilslutning til forslaget om å realisere  karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Dermed er Oslos største punktutslipp av CO2 et viktig steg nærmere å redusere sine klimautslipp med 90 prosent.

Karbonfangst4

– Dette er en milepæl for klimaet og Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt. Vi skal fange hele 90 % av klimautslippene fra forbrenningen av avfall, og vi gjenbruker varmeoverskuddet fra fangstprosessen som fjernvarme til byens bygninger. Prosjektet vil, forutsatt positiv investeringsvedtak i Stortinget i høst, gi umiddelbar sysselsettingseffekt i Norge.  Læringen fra vårt prosjekt blir viktig for at tilsvarende anlegg over hele Europa tar i bruk karbonfangst, sier Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme AS.

Fortum Oslo Varme er eid 50/50 av Oslo kommune og Fortum Oyj, og investeringsbeslutningen er et tydelig signal til Regjeringen om at karbonfangstprosjektet har solid eierstøtte. Norges største by og et internasjonalt energikonsern står sammen om planen for realisering av karbonfangst fra et energigjenvinningsanlegg.

– Det er byer som leder an i klimakampen. Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud er tett integrert i Oslos infrastruktur ved å bidra til å løse avfallsutfordringen, og ved å levere fjernvarme til over 200.000 mennesker hver dag. Den statlige investeringsbeslutningen er varslet i nasjonalbudsjettet for 2021, og med dette gir Fortum Oslo Varmes eiere et tydelig signal om at de ønsker å satse på CCS, forteller Liv Monica Stubholt, styreleder i Fortum Oslo Varme.

Nye grønne arbeidsplasser

– En realisering av det norske CCS-prosjektet vil bidra til nye grønne arbeidsplasser både på kort og lang sikt. Det kan skape 3700 arbeidsplasser allerede innen 2023, og på lengre sikt kan titusenvis av arbeidsplasser komme i en ny norsk næringsklynge. Karbonfangst og lagring er viktig for omstillingen av Norges største næring; olje og gass. En satsing på CCS vil bygge på Norges unike kompetanse fra oljesektoren, og skape og trygge eksisterende arbeidsplasser i  leverandørindustrien, understreker Stubholt.

Med en statlig investeringsbeslutning i nasjonalbudsjettet for 2021 kan Fortum Oslo Varmes karbonfangstanlegg være operativt i 2024, og levere flytende CO2 fra Oslo Havn til Northern Lights transport- og lagringsprosjekt.

Europa og avfallsindustrien ser til Norge.

Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt møter stor interesse fra hele verden, og spesielt fra europeisk avfallsbransje og energigjenvinningsanlegg. Avfall fra fyllinger gir en enorm utfordring med store klimagassutslipp og miljøproblemer, og det må settes inn tiltak i hele avfallskjeden for å løse disse utfordringene. Ved å etablere karbonfangst på gamle og nye energigjenvinningsanlegg vil Europa kunne håndtere restavfall på en best mulig måte, og bidra til at man når Parisavtalens klimamål.

Det danske Klimarådet gav nylig sin sterke støtte til CCS som en del av løsningen for Danmark de neste 10 årene. Klimarådet poengterer at CCS gir verdifulle negative utslipp og at CCS er et umiddelbart og kostnadseffektivt omstillingselement. Begge energigjenvinningsanleggene i København er nå i gang med studier i karbonfangst, og Fortum Oslo Varmes søsterselskap, Stockholm Exergi, er allerede langt fremme med sitt BIO-CCS-prosjekt.

– Dette unike prosjektet kan bli det første karbonfangstanlegget på et norsk energigjenvinningsanlegg og et av de første fullskalaanleggene i Europa, og vil støtte det europeiske målet om å redusere netto klimagassutslipp til null innen 2050. Prosjektet åpner opp for avkarbonisering av avfallsindustri som har få andre muligheter til å redusere sine CO2-utslipp. Vi ser med glede at CCS får økende oppmerksomhet i Europa, og lagringsaktørene i Northern Lights forteller om stor pågang av potensielle europeiske fangstaktører, avslutter Tandberg.