Pressemelding

Fortum utvider resirkuleringen av elbilbatterier med et nytt mekanisk prosesseringsanlegg

03 februar 2021, 8:00 CET

Fortums nye anlegg i Finland skal resirkulere 3000 tonn brukte batterier i året, tilsvarende 10 000 elbilbatterier. Også batterier fra Norge vil bli behandlet på det nye anlegget. 

Fortum Battery-shredded battery material

I februar 2021 åpner Fortum et nytt prosessanlegg for mekanisk gjenvinning av batterier i Ikaalinen i Finland. Det nye anlegget skal demontere batteriene før delene går til gjenvinning ved Fortums hydrometallurgiske anlegg i Harjavalta i Finland, som allerede opererer i industriell skala. 

«Vårt nye anlegg i Ikaalinen forsterker vår eksisterende gjenvinningsaktivitet og vil gi oss kapasitet til å resirkulere omtrent 3000 tonn brukte batterier i året, noe som tilsvarer cirka 10 000 elbilbatterier,» sier Tero Holländer, leder for batterigjenvinning i Fortum. 

«Vi tar sikte på å øke kapasiteten jevnlig i løpet av de kommende månedene og årene for å kunne tilpasse oss råvarebehovet som bilindustrien står overfor med elektrifisering av transport. Å tilby resirkulerte og bærekraftige råvarer til batterier vil gi betydelig verdi, ikke bare for våre partnere og kunder, men også for Finlands batteriindustri som er klar til å ta ledelsen i denne forsyningskjeden,» sier Holländer. 

Kan oppnå gjenvinningsgrad på 95 prosent 

Fortums unike mekaniske resirkuleringsprosess er utfyller den hydrometallurgiske prosessen og er designet for å minimere utslipp og støv. Mange nåværende operatører som resirkulerer batterimetaller gjør det ofte ved smelting, noe som resulterer i lav materialgjenvinningsgrad og høyt utslipp. For å resirkulere brukte litium-ionbatterier effektivt, trygt og med lavest mulig CO2-fotavtrykk, har Fortum tatt en tilnærming som inkluderer bruk av både mekaniske og hydrometallurgiske metoder for resirkuleringsprosessen. Denne tilnærmingen kan oppnå en gjenvinningsgrad på opptil 95 prosent. 

I Ikaalinen knuses brukte elbilbatterier, deretter skilles metallene fra hverandre og det dannes en svart masse. Den svarte massen blir deretter levert til Fortums prosesseringsanlegg i Harjavalta, hvor det benyttes en hydrometallurgisk prosess for å lage nye resirkulerte råvarer som kan brukes i nye batteriprodukter.  

Fortum har forpliktet seg til å redusere sine klimaavtrykk, og ønsker å engasjere kunder og organisasjoner til å gjøre det samme. I flere år har Fortum utviklet nye og stadig mer effektive måter å optimalisere livssyklusen til litium-ionbatterier, og har som mål å utvide batteridriften ytterligere de neste årene.  

Resirkuleringsmarkedet øker i takt med elektrifiseringen 

Det globale resirkuleringsmarkedet for litium-ionbatterier var verdt omtrent 1,3 milliarder euro i 2019, men forventes å øke med mer enn 20 milliarder euro de kommende årene. Ifølge en prognose fra International Energy Agency vil antallet elektriske kjøretøy i verden øke fra tre millioner til 125 millioner innen 2030. 

Med en slik etterspørsel vil verden i økende grad trenge bærekraftige råvarer. Derfor blir det viktig å gjenvinne verdifulle materialer som litium, nikkel, kobolt og mangan fra utgåtte batterier. I tillegg vil et nylig foreslått EU-direktiv kreve forbedrede innsamlingsmål, høyere utvinningsgrad og økt bruk av resirkulerte råvarer i nye batterier. 

Kontaktinformasjon

Tero Hollander, Ansvarlig for batterigjenvinning i Fortum, +35 8408615071, tero [punktum] hollander [krøllalfa] fortum [punktum] com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.