Pressemelding

Årets VinnVind-midler er utdelt for fjerde året på rad

27 mai 2021, 7:00 CEST

I år går midlene til lekeplass, gapahuk, utbedring av grendehus, rehabilitering av bygdehus, utendørs treningsanlegg for bueskyting, etablering av padelbane og utbedring av belysning til idrettslag, utstyr og uniformer til drillere.

Ånstadblåheia Vindpark

Fortum og Energy Infrastructure Partners (EIP) VinnVind-midlene har vært delt ut til lokale organisasjoner i Sortland hvert år siden 2018 da Ånstadblåheia vindpark ble satt i drift. Midlene på 500 000 kr. fordeles i år mellom Rypkjerrveien Vel (100 000 kr.), Holmstad Grunneierlag SA (50 000 kr.), Nord-Sprint IL (63 000 kr.), Indre Eidsfjord Grendelag (100 000 kr.), IL Munin / Selnes bygdehus (100 000 kr.), Eidsfjord Drillkorps (7 000 kr.) og Sortland Bueskytterklubb (80 000 kr.).

I år er første gang Fortum deler ut midlene helt i starten av året.

- I samarbeid med Sortland kommune ved Kulturfabrikken Sortland KF har vi i år valgt å lyse ut midlene helt i starten av året. Ved å gjøre det sørger vi for at midlene som deles ut kan tildeles inneværende år i stedet for året etter utdeling, sier Astrid Fosså Ekseth, ansvarlig for eieroppføling for Fortums vindparker i Norge.

Midlene er øremerket lokale tiltak i Sortland, og skal bidra til å øke attraktiviteten av å bo arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia vindpark. I år mottok Fortum og Kulturfabrikken Sortland AS 27 søknader.

- Vi er glade for at det også i år har kommet inn mange søknader til årets VinnVind-midler, og synes det er hyggelig å bidra til et godt kultur- og friluftsliv i Sortland-regionen, sier Thorsten Helms fra Energy Infrastructure Partners (EIP).

Ånstadblåheia vindpark har vært i drift siden 2018, og VinnVind-midlene har vært delt ut hvert år siden da. Tidligere har Ånstadblåheia Vindpark, Sortland Alpinklubb, Munningsletta Vel, Jennestad Samfunnshus og Nord-Sprint IL, Sortland Løypemaskin og Holmstad skole musikk- og skolekorps mottatt midler. 

Om VinnVind-midlene 

Fortum og EIP deler hvert år ut 500000 kroner til lokale tiltak i Sortland gjennom VinnVind-midlene. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skalfremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark. Tildelingene skal være spesielt rettet mot sport, kultur og ungdoms- og foreningstiltak, og områdene med gårdsnummer 16 (Ånstad), 17 (Bygd), 18 (Sandstrand), 19 (Jennestad) og 40 (Holmstad) er gitt prioritet. 

Det er Kulturfabrikken Sortland AS som behandler søknadene og foreslår fordeling av støtte. Kulturfabrikken Sortland AS er et kommunalt foretak som er underlagt Sortland kommune og har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren.  

 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for eieroppfølging for vind i Norge Astrid Fosså Ekseth, +47 98 44 08 67, astrid [punktum] fossa [punktum] ekseth [krøllalfa] fortum [punktum] com

Kommunikasjonssjef i Norge Stian Mathisen, +47 93 24 98 62, stian [punktum] mathisen [krøllalfa] fortum [punktum] com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.