Nye nordiske eksporttillatelser forbedrer Fortums gjenvinning av elbilbatterier i Finland

Nå vil norske og svenske lithium-ion batterier bli gjenvunnet ved Fortum Recycling & Waste’s gjenvinningsanlegg i Finland.

Battery

Elektrifisering av transportsektoren er helt nødvendig dersom vi skal redusere de globale klimautslippene. Når etterspørselen etter elbiler øker, øker også behovet for de viktige materialene elbilbatterier består av og behovet for å håndtere brukte batterier på en bærekraftig måte. Ved å gjenvinne brukte elbilbatterier vil Fortum kunne ta bedre vare på de verdifulle materialene batteriene består av og slik sikre unødvendig bruk av ressurser.

Fortum Recycling & Waste tar nå et viktig skritt for å bli Europas beste aktør innen resirkulering av elbilbatterier. Enheten har nylig fått eksporttillatelser til å frakte batterier fra både Norge og Sverige til gjenvinningsanlegget vårt i Finland. Eksporten av lithium-ion-batterier fra Norge og Sverige starter senere denne måneden.

«De nye nordiske transporttillatelsene er nøkkelen til å nå Fortums mål om å bli Europas beste resirkuleringsanlegg for elbilbatterier. Ettersom elektrifiseringen av transportsektoren øker og flere i større grad velger elbil, vil Fortums løsning bli viktig de neste årene. Derfor jobber vi for at Fortum skal bli et gjenvinningspunkt for elbilbatterier i Europa og i verden for øvrig», sier Tero Holländer, leder for batterigjenvinning i Fortum.

Batteriene vil bli transportert til Finland, der materialene batteriene består av blir gjenvunnet slik at de kan benyttes om igjen i produksjon av nye batterier. Dette gjør det mulig for Fortum å bygge bro over mangelen på de essensielle råvarene elbilbatterier består av og elektrifiseringen av transportsektoren. Gjenvinning av elbilbatterier er en forutsetning for elektrifisering av transportsektoren.

På anlegget tilbyr Fortum tjenester for å håndtere brukte og ødelagte lithium-ion-batterier. Lithium-ion-batterier som har nådd slutten av sin levetid, klassifiseres som farlig avfall og krever spesiell ekspertise innen håndtering. Som ekspert på behandling av farlig avfall kan Fortum tilby selskaper gode tjenester for transport, håndtering, lagring og resirkulering av litium-ion-batterier, som oppfyller sikkerhetskravene fastsatt ved lov.

Fortum har kapasitet til å resirkulere omtrent 3000 tonn brukte batterier i året. Det tilsvarer omtrent 10 000 elbilbatterier. Selskapet har som mål å øke gjenvinningskapasiteten av batterier de neste årene.

«Gjenvinning av norske og svenske elbilbatterier vil også kunne redusere miljøpåvirkningen knyttet til elbiler betydelig - og samtidig gjøre det mulig for produsenter og bilprodusenter å øke produksjonen ved å bruke bærekraftige og gjenvunnede råmaterialer - og deres appell til bærekraftbevisste forbrukere», sier Holländer.Kombinasjonen av mekanisk og hydrometallurgisk resirkuleringsteknologi gjør det mulig å resirkulere 80 prosent av batteriets materialer. Ved å bruke Fortums banebrytende hydrometallurgiske prosess, er selskapet dessuten i stand til å gjenvinne opptil 95 prosent av de etterspurte metallene i et batteris kjerne. Fortum tester også ut gjenbruk av gamle elbilbatterier til nye formål, såkalt «second life»-løsninger, for eksempel gjenbruk av elbilbatterier til energilagring i kraftverk.

Kontakt

Lisa Sollie Moen, Senior Project Manager, +47 97 07 38 61, lisa [punktum] moen [krøllalfa] fortum [punktum] com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.