Nøkkelen til det grønne skiftet: Tettere nordisk samarbeid – Peter Strannegård på Å Energi-konferansen

Hvordan kan vi sikre en fossilfri fremtid i Norden? Peter Strannegård, konserndirektør RED i Fortum, mener løsningen ligger i en balansert tallerkenmodell og tettere samarbeid på tvers av land og industrier. Les videre for å finne ut hvordan Norge og Norden kan lede an i det grønne skiftet.

For å lykkes med det grønne skiftet er tettere nordisk samarbeid og en godt etablert tallerkenmodell-struktur nøkkelen

Dette understreket Peter Strannegård, fra scenen på Å Energi-konferansen 4. juni i Kristiansand. Strannegård holdt et 10 minutters innlegg, og delte deretter scenen med Å Energi-sjef og vert, Steffen Syvertsen.

Årets Å Energi-konferanse, hadde temaet "Verden venter ikke på Norge". Konferansen satte søkelys på hvordan verden står midt i en total omstilling av energisystemet, hvor energipolitikk har blitt sikkerhetspolitikk og skaper nye geopolitiske spenninger. Økende konflikter og kostnader skaper hindringer, og i landene rundt oss går energiomstillingen i rekordfart. Spørsmålet konferansen stilte var: Hvordan sikrer vi at Norge ikke blir hengende etter?

Tallerkenmodellen

I sitt innlegg fremhevet Strannegård hvordan en vellykket grønn omstilling i Norden avhenger av vår evne til å samarbeide, både på tvers av land og bransjer. 

  Det handler om tre faktorer: hva, hvordan og hvor. Skal hvert land bygge alt? 

  — I Fortum har vi denne filosofien om tallerkenmodellen. Akkurat som kroppen trenger et balansert kosthold, trenger kraftsystemet en balanse av ulike typer kraft, med forskjellige evner, for å fungere optimalt. For at et fossilfritt kraftsystem skal være både pålitelig i forsyningen og tilby lave systemkostnader, er det nødvendig med en balansert blanding av forskjellige kapabiliteter.

  —  Kraftsystemet trenger en blanding av væravhengige, fleksible og planbare kraftkilder. De væravhengige kraftkildene, vind og sol, gir den absolutt billigste energien når det blåser eller når solen skinner. De fleksible kraftkildene, spesielt vannkraft, kan øke og redusere raskt for å dekke når vinden og solen ikke leverer. De planbare kraftkildene, kjernekraft og kombinert varme og kraft, gir en stabil base nær sluttkundene, noe som reduserer behovet for fleksibilitet og nettutvidelse. 

  Norden er ideell for et slikt tallerkenmodell-eksempel på forutsigbar fossilfri energi, og med Norges store vannkraft som er så fleksibel, er Norge ideell for vind og sol i den balansen, forklarte han til publikum.

"Mind the Gap"

Strannegård understreket også at ettersom kraftintensive industrier ser på å avkarbonisere, oppstår det et gap mellom prisen industriene ønsker å betale for energien, og hva energiselskapene trenger for å gjøre investeringer. 

  I Norden bør det være en overordnet arkitekt for energisystemet. Vi bør vurdere hvor vi bygger ny energi, hvilken type energi og for hvem.

For energiselskaper må vi kunne stole på avkastning på investeringer, og industrien trenger forutsigbar tilgang til elektrisitet og forutsigbare priser. Vi må bedre strukturere hvordan og hvor vi bygger nye fornybare kilder i Norden, avsluttet han.