Slik håndterer Fortums vindturbiner ekstremværet

12 februar 2024, 11:03 CET

— Vindturbinene er høyteknologiske og utstyrt med en egen intelligens. De er ikke bare laget for å håndtere brutalt vær, men også for å minimere belastningen av sterk vind for å unngå slitasje, sier Noor Nooraddin, som er vindparkdirektør i Norge for Fortum.  

Fortum drifter tre vindparker i Norge, som vi eier sammen med Energy Infrastructure Partners (EIP). Parkene ligger i henholdsvis Hamarøy-, Narvik- og Sortland kommune— alle i Nordland fylke. Et fylke som virkelig fikk kjenne på vinden og været i starten av februar da ekstremværet «Ingunn» herjet.  

I følge Meteorologisk Institutt ble det satt ny norsk vindrekord i Nordland natt til 1. februar, da ble vinden målt til 54,4 meter per sekund. Det tilsvarer 195 kilometer i timen.  

En egen intelligens 

Vindturbiner har levetid i omtrent 30 år, men denne kan bli redusert hvis de blir utsatt for stor slitasje. Derfor har de blitt utstyrt med avansert teknologi, som ikke bare gjør dem i stand til å håndtere ekstremvær, men også minimere egen belastning og sjansen for ødeleggelser.  

— Turbinens blader dreier sammen med en rotor i 360 grader. Bladene kan i tillegg dreie mellom null og 90 grader. Det vil si at når de produserer vind, så er det de store overflatene som blir eksponert til vinden, som igjen skaper momentum og overfører energien til generatoren.  

—Turbinene er litt forskjellig fra vindpark til vindpark, men gjennomsnittlig, er de designet sånn at når vinden går over 25 meter i sekundet, så går den inn i noe vi kaller «idle mode,» eller hvilemodus— det vil si, ingen produksjon. Da vender de store overflatene til bladene slik at den smale delen peker mot vinden. Det er nødvendig for å unngå skade på turbinen under høye vindhastigheter, forteller Nooraddin.  

Laget for å klare ekstremvær 

Framskrittene innen vindteknologi har økt effektkapasiteten, og i dag er vindturbinene både kraftigere og mer effektive enn noen gang tidligere. Det er også fremskritt i selve konstruksjonen, som gjør at turbinene er laget for å håndtere både høy turbulens og heftig vær.  

— Vind oppfører seg til sammenligning en del som vann. Hvis det kommer en stor bølge, som en tsunami, og treffer flatt terreng, så vil den jevne seg ut. Treffer denne store bølgen mye fjell og daler, så vil det bli økt volatilitet. På samme måte er det med vind. Vindturbiner i Danmark er for eksempel utsatt for mindre turbulens enn de som er i Norge. Dagens standard er uansett at turbiner er konstruert for å tåle hardt vær, blant annet ved å merke seg ekstrem eller hard vind og «rotere seg bort fra» den, eller ved å detektere turbulens og sette seg selv i pause hvis det blir for mye, forteller Nooraddin.  

Var aldri bekymret 

Nooraddin forteller at selv om ekstremværet «Ingunn» forårsaket store ødeleggelser på bygg og anlegg i Norland, så var han aldri bekymret for at vindturbinene skulle bli skadet eller føre til ødeleggelser. 

— De er designet for å tåle ekstremvær, men ideelt sett skulle vi jo helst sett at det blåste under 25 meter i sekundet, sånn at de kan være i drift og gjøre det de er satt opp for å gjøre: skape fornybar kraft, sier han.