Espoon sairaala ensimmäisiä avoimen kaukolämmön kohteita

​"Arvostamme sitä, että Fortum huolehtii Espoon sairaalan lämmityksestä ja jäähdytyksestä kokonaisuutena. On hienoa olla ensimmäisten joukossa toteuttamassa avointa kaukolämpöratkaisua, jonka avulla uuden sairaalan tuottama ylijäämälämpö hyödynnetään kaukolämmityksessä.”  Tero Vainio, projektinjohtaja, Espoon kaupunki, Tilakeskus

Uudenlainen sairaala yhdistää hoidon ja kuntoutuksen

Espoon uuteen sairaalaan tulee vuodeosasto, joka keskittyy kuntoutukseen, pitkäaikaispotilaiden kotiuttamiseen ja myös saattohoitoon.  

Rakennuksen ensimmäinen osa on nyt edennyt runkovaiheeseen. Rakentaminen Jorvin sairaalan yhteyteen on haasteellista, sillä rakennustöistä ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi kiireellisten potilaiden kuljetuksille. Tavoitteena on saada uusi sairaala käyttöön keväällä 2016, kertoo rakennushankkeen projektijohtaja Tero Vainio. 

 

Toiselle ylimääräistä, kaikille hyödyksi

Espoon sairaala on avoimen kaukolämpöratkaisun ensimmäisiä hyödyntäjiä. Avoimen kaukolämpöverkon myötä lämpöä tuottavat rakennukset voivat myydä ylijäämälämpönsä markkinahintaan Fortumille. Tämä lisää hukkalämmön hyötykäytön kiinnostavuutta. Perinteisesti viilennettäessä rakennusta ylimääräinen lämpö poistetaan rakennuksesta ilman hyötykäyttöä. Uudessa sairaalassa syntyvä ylijäämälämpö tullaan siirtämään pois rakennuksesta kaukolämpöverkon välityksellä lämmittämään muita espoolaisia lämmönkäyttäjiä. 

Uudenlainen lämmityksen ja jäähdytyksen kokonaisratkaisu

Sairaalan jäähdytystarve otettiin huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa varaamalla runkoputkiin tila myös kaukokylmän siirtämiselle. Rakennushankkeen kilpailutusvaiheessa aloitimme neuvottelut Fortumin kanssa jäähdytyksen ja kaukolämmityksen osalta, kertoo projektijohtaja Tero Vainio Espoon kaupungilta.  

Fortum tarjosi asiantuntemustaan uudenlaisena kokonaisratkaisuna, jossa se huolehtii lämmityksestä ja jäähdytyksestä koko elinkaaren ajan. Fortum toimittaa kaikki tarvittavat laitteistot vastaten niiden toiminnasta huoltoineen. Käytännössä lämmitys ja jäähdytys on meille täysin huoltovapaa. Yhteistyö on toiminut hyvin Fortumin, rakennusyhtiön sekä Espoon sairaalan tontin omistavan HUS:in kanssa. Kokonaisratkaisu selkeyttää myös käyttökustannusten budjetointia, sanoo Tero Vainio.

Merkittävät ympäristöhyödyt

Ylijäämälämmön hyötykäyttö on ympäristön kannalta järkevä ratkaisu, sillä sen hyödyntäminen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa. Espoon sairaalan ylijäämälämmöllä lämpiää vuosittain noin 50 omakotitaloa.

 

1.2.2016