Puhdasta lämpöä metsistä

Tuotamme metsähakkeella kaukolämpöä Järvenpäässä ja Joensuussa

Tuotamme sähköä ja kaukolämpöä pääasiallisesti biopolttoaineella, lähinnä metsähakeella ja metsäteollisuuden sivutuotteilla, joka on purua, kuorta sekä kierrätyspuuta (esim. siltarakentamisen purkujätettä). 

Hyödynnämme myös puuhaketta bioöljyn tuotannossa Joensuussa. Fortum Otso® -bioöljyn raaka-aineena käytetään lähialueilta hankittua metsähaketta, energiaharvennuspuuta, hakkuutähteitä ja sahanpurua. Bioöljyä käytetään korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä lämmön ja teollisuushöyryn tuotannossa.  

17.2.2017