Puhtaampaa lämpöä puupelleteillä

Kivenlahden lämpölaitoksella Espoossa on vuoden 2016 alusta kasvatettu puupellettien osuutta kaukolämmön tuotannossa. Pellettien käyttö vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä peräti  60 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa reilun 20 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Pellettien käyttö on osa tavoitettamme tuottaa kaikki kaukolämpö uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2030 mennessä.

”Pelletit ovat uusiutuva polttoaine. Täällä ne korvaavat fossiilista raskasta polttoöljyä, ja pellettipolton ympäristöpäästöt ovat selvästi alhaisemmat,”  kertoo projektipäällikkö Olli Heinonen.

Kivenlahden lämpölaitoksen kaksi öljykattilaa muutettiin pelletin polttamiselle sopivaksi, ja lisäksi laitosalueelle rakennettiin siilo pellettien varastointia varten. Kivenlahden lämpölaitos toimii huippu- ja varavoimalaitoksena, jolla tuetaan Suomenojan voimalaitoksen tuotantoa. Lämpölaitoksen avulla taataan kaukolämmön toimitusvarmuus asiakkaille silloin, kun lämmönkulutus Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella on erityisen runsasta. Kaukolämpöä käyttää alueella on noin 200 000 asukasta.

14.2.2017