Puhtaampaa lämpöä jopa jätevedestä

Fortumin lämpöpumppulaitoksella Suomenojalla pumpataan puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa talteen ja hyödynnetään kaukolämmitykseen. Tämä lämpöratkaisu tekee kaukolämmöstä entistä ekologisempaa.

”Yhä tärkeämpää on hyödyntää olemassa olevia energiavaroja, jotta säästämme yhteistä ympäristöämme. Myös me HSY:ssä kannatamme lämpimästi puhdistetusta jätevedestä talteenotetun lämmön käyttämistä kaukolämmityksessä.” Kari Reinikainen, yksikön päällikkö, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut     

Suomessa uutta tässä mittakaavassa

Suomessa lämmön talteenotto jätevesistä on suhteellisen uutta. Tekniikka on kehittynyt niin, että tänä päivänä voidaan hyödyntää entistä isompia lämpömääriä kerralla, kertoo Kari Reinikainen HSY:ltä. 
Suomenojan voimalaitoksen yhteyteen valmistuneessa lämpöpumppulaitoksessa pumpataan lämpö talteen Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan länsiosista tulevista puhdistetuista jätevesistä. Fortum käyttää talteenotetun lämpöenergian kokonaisuudessaan kaukolämmitykseen.  
HSY vastaa puhdistetun jäteveden toimittamisesta Fortumin lämpöpumppulaitokselle. Viilentynyt vesi palautetaan HSY:n vedenpuhdistamolle, mistä se ohjataan poistotunnelia pitkin mereen.
 

Hyötyä kaikille tahoille

Lämmön talteenotosta hyötyvät kaikki. Mereen ohjattavat puhdistetut jätevedet ovat prosessin jälkeen noin viisi astetta viileämpiä ja tämä pienentää osaltaan vedenpuhdistamisen ympäristövaikutuksia.
Fortum saa käyttöönsä merkittävän määrän lämpöenergiaa, jolloin muuta lämmöntuotantoa voidaan vastaavasti pienentää. Jätevedestä saadaan pumpattua talteen lämpöä arviolta 15 000 omakotitalon vuosikulutuksen verran. Näin toimien lämmöntuotantoa ja siitä aiheutuvia päästöjä saadaan vähennettyä.

Asiakkaiden kannalta hukkalämmön käyttäminen kaukolämmön lähteenä on pelkästään järkevää ympäristönhyötyjen vuoksi. 
 
17.2.2017