YritysAktiivi

Oavsett om ditt företag är stort eller litet får du fördelarna både med att vara storköpare och med samupphandling genom att välja elavtalet Fortum YritysAktiivi. Samtidigt gör du en insats för klimatet, eftersom elen du får med YritysAktiivi produceras utan koldioxidutsläpp. Ingå ett Fortum YritysAktiivi-avtal »​​Elen i Fortum YritysAktiivi anskaffas på elbörsen och elpriset skyddas aktivt i en samupphandlingsportfölj i förväg – precis som när storföretag upphandlar el. Du får en prisprognos för 12 månader framåt som stöd för budgeteringen av elkostnaderna. Prognosen publiceras i vår avgiftsfria webbtjänst, där du också hittar ett arkiv med företagets energifakturor. I tjänsten kan du också följa företagets elförbrukning, både mer långsiktiga trender och under kortare tidsperioder, till och med på timnivå.

Energipriset fastställs på den här sidan månatligen. Fakturerinspriset grundar sig på energipriset i samupphandlingsportföljen och den prissättningsmodell som du valde när du ingick avtalet. Välj den prissättningsmodell som är förmånligare för ditt företag. Normalt är prissättningsmodell 1 förmånligare om företagets årliga förbrukning är mindre än 90 000 kWh och prissättningsmodell 2 om företagets elförbrukning är större än så.

 
​​Verkliga priser för prissättningsmodell 1​, moms 0 %. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,3 c/kWh.​ ​ ​

Grundavgift/
förbrukningställe
Energipris
​September 2017 ​5 €/mån ​3,97 c/kWh
​Augusti 2017 ​5 €/mån ​3,66 c/kWh
​Juli 2017 ​5 €/mån ​3,32 c/kWh
​Juni 2017 ​5 €/mån ​3,40 c/kWh
​Maj 2017 ​5 €/mån ​3,39 c/kWh
​April 2017 ​5 €/mån ​3,45 c/kWh
​Mars 2017 ​5 €/mån ​3,56 c/kWh
​Februari 2017 ​5 €/mån ​4,09 c/kWh
​Januari 2017 ​5 €/mån ​4,06 c/kWh
​December 2016 ​5 €/mån ​3,85 c/kWh
​November 2016 ​5 €/mån ​3,89 c/kWh
​Oktober 2016 ​5 €/mån 3,61 c/kWh
​September 2016 ​5 €/mån ​3,59 c/kWh
​Augusti 2016 ​5 €/mån ​3,51 c/kWh
Juli 2016 ​5 €/mån ​3,21 c/kWh
​Juni 2016 ​5 €/mån ​3,40 c/kWh
​Maj 2016 ​5 €/mån ​3,39 c/kWh
​April 2016 ​5 €/mån ​3,59 c/kWh
​Mars 2016 ​5 €/mån ​3,84 c/kWh
​Februari 2016 ​5 €/mån ​4,34 c/kWh
​Januari 2016 ​5 €/mån ​4,51 c/kWh
​December 2015 ​5 €/mån ​4,55 c/kWh
​November 2015 ​5 €/mån ​4,13 c/kWh
​Oktober 2015 ​5 €/mån ​3,96 c/kWh
​September 2015 ​5 €/mån ​4,31 c/kWh
​Augusti 2015 ​5 €/mån ​4,36 c/kWh
​Juli 2015 ​5 €/mån ​4,06 c/kWh
​Juni 2015 ​5 €/mån ​4,22 c/kWh
​Maj 2015 ​5 €/mån ​3,97 c/kWh
​April 2015 ​5 €/mån ​4,02 c/kWh
Mars 2015​ ​5 €/mån ​4,49 c/kWh
Februari 2015​ ​5 €/mån ​4,86 c/kWh
Januari 2015​ ​5 €/mån ​4,80 c/kWh
​​Verkliga priser för prissättningsmodell 2​, moms 0 %. Energipriset innehåller ett förmedlingsarvode 0,1 c/kWh.​ ​ ​
Grundavgift/
förbrukningställe
Energipris​
​September 2017 ​20 €/mån ​3,77 c/kWh
​Augusti 2017 ​20 €/mån ​3,46 c/kWh
​Juli 2017 ​20 €/mån ​3,12 c/kWh
​Juni 2017 ​20 €/mån ​3,20 c/kWh
​Maj 2017 ​20 €/mån ​3,19 c/kWh
​April 2017 ​20 €/mån ​3,25 c/kWh
​Mars 2017 ​20 €/mån ​3,36 c/kWh
​Februari 2017 ​20 €/mån ​3,89 c/kWh
​Januari 2017 ​20 €/mån ​3,86 c/kWh
​December 2016 ​20 €/mån ​3,65 c/kWh
​November 2016 ​20 €/mån ​3,69 c/kWh
​Oktober 2016 ​20 €/mån ​3,41 c/kWh
​September 2016 ​20 €/mån ​3,39 c/kWh
​Augusti 2016 ​20 €/mån ​3,31 c/kWh
​Juli 2016 ​20 €/mån ​3,01 c/kWh
​Juni 2016 ​20 €/mån ​3,20 c/kWh
​Maj 2016 ​20 €/mån ​3,19 c/kWh
​April 2016 ​20 €/mån ​3,39 c/kWh
​Mars 2016 ​20 €/mån ​3,64 c/kWh
​Februari 2016 ​20 €/mån ​4,14 c/kWh
​Januari 2016 ​20 €/mån ​4,31 c/kWh
​December 2015 ​20 €/mån ​4,35 c/kWh
​November 2015 ​20 €/mån ​3,93 c/kWh
​Oktober 2015 ​20 €/mån ​3,76 c/kWh
​September 2015 ​20 €/mån ​4,11 c/kWh
​Augusti 2015 ​20 €/mån ​4,16 c/kWh
​Juli 2015 ​20 €/mån ​3,86 c/kWh
​Juni 2015 ​20 €/mån ​4,02 c/kWh
​Maj 2015 ​20 €/mån ​3,77 c/kWh
​April 2015 ​20 €/mån ​3,82 c/kWh
Mars 2015​ ​20 €/mån ​4,29 c/kWh
Februari 2015​ ​20 €/mån ​4,66 c/kWh
Januari 2015​ ​20 €/mån ​4,60 c/kWh

Priserna innehåller för gången ikraftvarande stamnätsavgift 0,03 c/kWh fr.o.m. 1.1.2015. I priserna tilläggs övriga kostnader angående leveransen, skatter och betalningar som myndigheterna eller motsvarande för gången förefallande skatter och betalningar som försäljaren bestämt. Moms för el är 24 %. Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 10 000 000 kWh (10 GWh). YritysAktiivi-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader.

Företagstjänsten må - fre kl. 9 - 17

0200 19100 (lna/msa)

Som YritysAktiivi-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Om du hellre vill att ditt företag ska använda 100 % förnybar energi är det också möjligt. På energipriset tillkommer endast 0,20 c/kWh. Då får du till 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

3.10.2017