YritysKesto

Många företagare väljer Fortum YritysKesto. Det är ett enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tills vidare. Med avtalet får ditt företag el helt utan koldioxidutsläpp. Ingå ett Fortum YritysKesto-avtal »

När du vill att ditt företag ska ha ett avtal vars pris alltid är konkurrenskraftigt i förhållande till marknadspriset utan att själv behöva göra någonting, ska du välja YritysKesto. Som företagskund hos oss har du tillgång till en webbtjänst där du hittar ett arkiv med dina energifakturor. I webbtjänsten kan du också följa företagets elförbrukning: du kan jämföra förbrukningen under olika år eller granska kortare perioder. Vid behov kan du kontrollera elförbrukningen till exempel under en viss timme.

Priset på YritysKesto uppdateras fyra gånger om året. En ny prisperiod börjar 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10.

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh). Momsen på el är 24 %. YritysKesto-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på en månad.

 

Priserna för befintliga och nya avtal​, moms 0 %
Prisperiod
1.10. - 31.12. 2017​ ​
1-tids prissättning
Grundavgift​ ​5,00 ​€/mån
Energipris​ 4,87 ​c/kWh
2-tids prissättning
Grundavgift​ ​5,00 ​€/mån
​Energipris, dagtid 5,21 ​c/kWh
​Energipris, nattid 4,40 ​c/kWh

 

Priserna för befintliga och nya avtal​, moms 0 %
Prisperiod
1.1. - 31.3. 2018​ ​
1-tids prissättning
Grundavgift​ ​5,00 ​€/mån
Energipris​ 5,24 ​c/kWh
2-tids prissättning
Grundavgift​ ​5,00 ​€/mån
​Energipris, dagtid 5,58 ​c/kWh
​Energipris, nattid 4,77 ​c/kWh

Företagstjänsten må - fre kl. 9 - 17

0200 19100 (lna/msa)

Som YritysKesto-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Om du hellre vill att ditt företag ska använda 100 % förnybar energi är det också möjligt. På energipriset tillkommer endast 0,20 c/kWh. Då får du till 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

27.11.2017