YritysTakuu

Fortum YritysTakuu är ett tidsbundet elavtal. Det garanterar dig ett fast pris i två eller tre år. Med avtalet får ditt företag CO2-utsläppsfri el, vilket innebär att koldioxidutsläppen från företagets elförbrukning är lika med noll när du väljer YritysTakuu. Ingå ett Fortum YritysTakuu-avtal »

Om det är viktigt för ditt företag att ha ett fast elpris i flera år framöver ska du välja YritysTakuu-avtalet. Du får även hjälp med budgetering och kostnadsuppföljning i vår webbtjänst Fortum Valpas, där du kan följa elförbrukningen i ditt företag:  du kan jämföra förbrukningen under olika år eller granska kortare tidsperioder. I vår webbtjänst hittar du också ett fakturaarkiv.

Du kan välja ett två- eller treårigt avtal till ditt företag. Under avtalsperioden stiger priset inte. När den tidsbundna perioden närmar sig sitt slut får du en ny offert av oss.

​2-årigt avtal, ända till 31.10.2019​, moms 0 % Allmän el
Nattel​ ​Säsongel
​Grundavgift/mån
5 €
​5 € ​5 €
Energipris
3,90 c/kWh
​dagtid 4,31 c/kWh vinterdag 4,48 c/kWh
nattid 3,13 c/kWh
​övrig tid 3,65 c/kWh
 
3-årigt avtal, ända till 31.10.2020, moms 0 %​ ​ Allmän el​ Nattel​​ Säsongel​
Grundavgift/mån​ ​5 € ​5 € ​5 €
Energipris​
3,77 c/kwh
​dagtid 4,18 c/kWh ​vinterdag 4,35 c/kWh
​nattid 3,00 c/kWh ​övrig tid 3,52 c/kWh
 

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh). Momsen på el är 24 procent.

Företagstjänsten må - fre kl. 9 - 17

0200 19100 (lna/msa)

Som YritysTakuu-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Om du hellre vill att ditt företag ska använda 100 % förnybar energi är det också möjligt. På energipriset tillkommer endast 0,20 c/kWh. Då får du till 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

18.9.2017