Trevlig energisparvecka!

Med Valpas-tjänsten kan du följa med din energikonsumtion t.o.m. på timnivå.
Denna vecka firar vi i Finland energisparvecka.
Målet med energisparveckan, som ordnas årligen, är att väcka uppmärksamhet runt energibesparing och våra vanor i att använda energi. Kampanjen ordnas av Motiva.

Energieffektivitet spelar en viktig roll i Fortums dagliga verksamhet. Vi vill vara ett bolag som är föregångare i effektivt utnyttjande av energi. Samtidigt vill vi också hjälpa våra kunder att använda energi på ett klokt sätt. Färska exempel på våra engagemang i energieffektivitet är utnyttjandet av spillvärme från avloppsvatten och datacenters i vårt fjärrvärmenätverk i Esbo samt vår förnyade Valpas-tjänst. Med Valpas-tjänsten kan du som kund följa med din energikonsumtion både på dator och mobil på ett enkelt sätt. Du kan ta i bruk Valpas-tjänsten genom att registrera dig på fortum.fi/rekisteroidy och ladda ner Oma Fortum -mobilapplikationen. Den finner du på de olika appbutikerna.


Tillbaka