Arvonlisäverotus muuttuu vuodenvaihteessa

Yleinen arvonlisävero nousee 1.1.2013 yhdellä prosenttiyksiköllä 23 prosentista 24 prosenttiin. Sähkösopimusten ja palveluiden hinnat muuttuvat enintään veron korotuksen verran. Muutos ei aiheuta asiakkaillemme mitään toimenpiteitä.

Miten alv–prosentin muutos vaikuttaa sähkösopimukseeni?

 

Sähkösopimusten ja palveluiden maksut muuttuvat korkeintaan veron korotuksen verran. Arvonlisäveron vaikutuksen näet sähkölaskusta. Verokanta määräytyy sen mukaan, milloin sähköä on käytetty. Jos samalla laskulla laskutetaan sekä 2012 ja 2013 aikana käytettyä sähköä, laskussa näkyy erikseen vero ajanjaksolta ennen 1.1.2013 (23 %) ja jälkeen 1.1.2013 (24 %).

 

Miten hinnat voivat muuttua määräaikaisissa sopimuksissa kesken sopimuskauden?

 

Asiakkaan hinta perustuu aina myyjän määrittämään verottomaan hintaan, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi asiakkaan verkkoyhtiö perii kulloinkin voimassaolevan sähköveron arvonlisäverollisena. Sähkönmyynti ja -toimitusehtojen mukaisesti myyjällä on oikeus muuttaa hintoja, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttamiseen tai viranomaisen päätökseen. Oikeus perustuu siihen, että myyjä ei voi etukäteen tietää ja ottaa hinnoittelussaan huomioon viranomaisten mahdollisesti tekemiä muutoksia arvolisäveroon. Tämän vuoksi veronkorotus ei myöskään ole peruste määräaikaisen sopimuksen purkamiselle.

 

Takuu-uusinnassa kerrotte, että määräaikaisen Takuu-sopimuksen hinta ei muutu sopimuskauden aikana.

 

Takuu-sopimuksen veroton hinta pysyy ennallaan, mutta arvonlisäveron nousu nostaa vastaavasti sen hintaa. Muutos koskee sopimusehtojen mukaisesti sekä voimassa olevia että uusia määräaikaisia Takuu –sopimuksia.

 

Miksi Kesto-sopimusten hintapäivityskirjeissä joulukuun 2012 alussa ilmoitettiin arvonlisäveron olevan 23%?

 

Kesto-sopimusten hintapäivityskirjeet lähetetään asiakkaille 1 kk ennen hintojen muuttumista, eli tässä tapauksessa kirjeet jätettiin postiin jo 28.11.2012. Kirjeiden painoon mennessä Eduskunta ei ollut vielä tehnyt päätöstä arvonlisäverokannan muuttamisesta. Kirjeissä oli kuitenkin maininta siitä, että kesto-hinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroprosenttia, joka krjeiden lähetyshetkellä oli 23 %. Uudella hintajaksolla 1.1.2013-31.3.2013 arvonlisäprosentti on kuitenkin 24 %. Perusmaksu ja energiahinta nousevat prosentin verran ilmoitetusta.

 

Sähköliittymäni kytkettiin ennen vuodenvaihdetta, mutten ole vielä saanut laskua. Kumman arvonlisäverokannan mukaan hinta muodostuu?

 

Jos liittymä on kytketty ennen vuodenvaihdetta, mutta laskutetaan vasta vuodenvaihteen jälkeen, laskutetaan liittymä 23 prosentin mukaan. Liittymät, jotka kytketään vuoden 1.1.2013 lähtien, laskutetaan 24 prosentin mukaan. Määrittävä tekijä on siis liittymän kytkemistyö, ei sopimuksen tekohetki. 

Takaisin