Energiankäytön seurantapalvelu Fortum Valpas avattu

Fortum avasi keskiviikkona 30. toukokuuta uuden energiankäytön seurantapalvelun

sähkö- ja kaukolämpöasiakkailleen. Palvelu toimii toistaiseksi vanhojen tuttujen kulutusraporttien rinnalla kirjautumalla Omat palvelut -palveluihin, mutta tulee jatkossa korvaamaan ne kokonaan. Fortum Valpas -palvelu tuo asiakkaan kulutustiedot nähtäväksi jopa tunnin tarkkuudella.

 

Sähköverkkoyhtiöille on asetettu velvoite järjestää asiakkailleen tuntitason energian

mittaus sekä raportointi vuoden 2013 loppuun mennessä. Jo projektin alkuvaiheessa Fortumissa tuli selväksi, että tämä yksin ei riitä. Vaikka aikataulu raportointipalvelun luomiselle oli tiukka, palvelu haluttiin rakentaa kaikille Fortumin asiakkaille: niin sähkön siirron, sähkön myynnin kuin kaukolämmönkin asiakkaille. Asiakastutkimusten perusteella tiedettiin, että asiakkaat haluavat tarkempaa tietoa energiankäytöstään intrenetin välityksellä. 

 

 

 

Fortum Valpas -palvelun toimittaja on Jyväskyläläinen Ecore Oy. - Valitsimme Ecoren toimittajaksemme, koska tarjolla olevista ratkaisuista heillä oli paras käyttöliittymä, Fortum Valpas -palvelun projektipäällikkö Jim Mäkelä kertoo.  Käyttöliittymässä käyttäjä voi näppärästi kulutusgraafin palkkeja klikkaamalla tai säätimestä vetämällä saada näkyviin omia kulutustietojaan vuosi, kuukausi, viikko, päivä tai tuntitasolla. Tämän lisäksi Ecore toimittaa Fortumille lähiviikkoina erillisen mobiili-käyttöliittymän, joka toimii matkapuhelimissa ja iPadeissa.

 

 

 

Palvelu, joka kehittyy

Kysyttäessä Jimiltä projektin suurimmista haasteista vastaus tulee epäröimättä: "Tietojärjestelmäintegraatiot! Ehdottomasti projektin vaikeimpia osa-alueita on ollut saada yhdistettyä oikeat tiedot eri taustajärjestelmistä Fortum Valppaan käyttöön".  Palvelun kehittämistä helpottaisi, jos taustatiedot pysyisivät edes jonkin aikaa muuttumattomina. Mutta näin ei ole: asiakas-  ja mittaustiedot päivittyvät koko ajan.

 

 

Vaikka tuntitason tiedot eivät vielä ole kaikkien asiakkaiden käytettävissä, Jim kannustaa kaikkia Fortumin asiakkaita tutustumaan palveluun ja antamaan saman tien palautetta tulevia kehitystarpeita silmällä pitäen.

 

 
 

Vuosikulutus kuukausitasolla vai päiväkulutus tunnin tarkkuudella?

 

Asiakastutkimustemme mukaan suurin osa asiakkaistamme haluaa tietoa energiankulutuksestaan kuukausitasolla. Tämä tieto on jo nyt Fortum Valpas-palvelussa. Kun tietämys omasta energiankulutuksesta kasvaa, syntyy usein luonteva tarve vielä tarkempaan seurantaan ja vertailuun sekä omaan että muiden kuluttajien keskimääräiseen energiankäyttöön. Arviomme mukaan vuoden 2012 loppuun mennessä tuntitason tiedot ovat noin 150 000 asiakkaamme käytettävissä. Loput tulevat asteittain mukaan vuoden 2013 loppuun mennessä.  

 

 

Näin otat palvelun parhaiten käyttöön: 

1. Aseta taustamuuttujat: kerro Valpas-palvelulle kotisi koko, lämmitystapa, asukasmäärä ym. taustamuuttujat, jotta voit ottaa palvelun kaikki osa-alueet käyttöösi.
2. Tutustu omaan energiankäyttöösi: Vedä aikasäätimestä tai klikkaa kulutuspalkkeja kokeillaksesi, onko kuukausi-, viikko-, päivä- tai tuntitason tiedot käytettävissäsi. Jos tuntimittari on asennettu, mutta ei vielä aktivoitu käyttöön, on kuukausitason tiedot todennäköisesti jo hyödynnettävissäsi.
3. Vertaa omaa energiankäyttöäsi muiden energiankäyttöön: Jos olet asettanut taustamuuttujat kuntoon, voit verrata, millainen oma kulutuksesi on muiden samankaltaisten sähkönkäyttäjien kulutukseen verrattuna.
4. Aseta säästötavoitteet: Kerro Valpas-palveluun energiansäästötavoitteesi, niin voit myöhemmin helposti verrata toteutunutta energiankäyttöä asettamaasi tavoitteeseen.
5. Hyödynnä kalenterimerkinnät: Merkitse Valpas-palvelun kalenteriin energiainvestointisi sekä kulutuspiikit. Näin osaat tulkita myöhemmin käyttöraporttiasi: "Ikkunoiden tiivistämisen jälkeen lämmön/sähkön käyttöni pieneni merkittävästi".
6. Aseta hälytysraja: Pyydä Valpasta lähettämään sähköpostiisi hälytys, jos kulutus nousee merkittävästi: "Onkohan vapaa-ajan asunnon ikkuna rikottu, kun sähkönkulutus on noussut yhtäkkiä 50 %?"
7. Spekuloi energiankäyttöäsi:  Kokeile, miten eri laitteiden käyttö vaikuttaisi energiankulutukseesi. Voit asettaa itse laitteita/käyttökohteita spekulaattoriin.

 

Takaisin