Elinkaaripalvelut - elinkaaren hallinnalla luotettavuutta, turvallisuutta ja oikeaa ajoitusta

Investointien oikea ajoitus ja niiden tuottavuus ova entistä tärkeämpiä voimalaitoksilla. Elinkaaripalveluilla pystytään optimoimaan investointien ajoitusta, vähentämään ennakoimattomia seisokkeja ja jatkamaan hallitusti komponenttien elinikää.

Palveluita voimalaitoksen kaikissa elinkaaren vaiheissa 

Luotettavuuden kannalta on olennaista huolehtia voimalaitoksen elinkaaren hallinnasta sen kaikissa eri vaiheissa – suunnittelusta ja käyttöönotosta käyttöön, kunnossapitoon ja elinkaaren loppuvaiheisiin. Tarjoamme räätälöityjä palveluita, jotka perustuvat Fortumin kattavaan kokemukseen tuotantolaitoksista ja eliniän hallintaan liittyvistä suunnittelu- ja toteutusprojekteista.

Elinkaaren hallinta parantaa laitoksen tuottavuutta, minimoi turvallisuus- ja tuotantoriskejä sekä auttaa optimoimaan investointeja. Katselmuksista ja analyyseistä saatava monipuolinen tieto auttaa investointi- ja modernisointihankkeiden suunnittelussa ja niiden tehokkaassa ajoittamisessa ja toteuttamisessa. 
 

Power Solutionsin käytettävyyden ja elinkaaripalveluita ovat mm.  

 • Kriittisten komponenttien tunnistus, tiedonkeruu, tarkastus- ja seurantasuunnitelmat
 • Katselmoinnit ja kuntoarviot
 • Elinikäanalyysit, pitkän aikavälin suunnitelmat ja niiden seuranta
 • Perusparannukset ja modernisoinnit sekä niiden suunnittelu
 • Turbiinilaitosten perushuollot
 • Tukipalvelut mm. kunnossapito-ohjelmien tekeminen, kehittäminen, kunnossapidon tietojärjestelmien käytön tehostaminen ja tiedonkeruu, koulutus ja käyttöönotto, vuosihuoltojen suunnittelu ja valvonta
 • käytettävyyden ja häiriöiden seurantajärjestelmä  

Elinkaaripalvelujen pohjana on Fortumin osaaminen 

Laitetoimittajista riippumattomat palvelut perustuvat käyttö- ja kunnossapitokokemukseemme ja työkaluihimme. Määritämme ja tutkimme kriittisimmät komponentit, arvioimme elinikää ja teemme pitkän aikavälin suunnitelmat optimoiden investointien ajoitusta. 

 

Voit valita palvelukokonaisuuden pääkomponenttien mukaan:  
 Elinkaaripalvelut
 

 Fortumin elinkaaripalveluilla saavutat seuraavat asiakashyödyt:  

 • Parempi elinkaarituotto investointien optimoinnilla
 • Turvallisuus- ja tuotantoriskien minimointi
 • Auttaa optimoimaan komponenttien kestoa
 • Saatu tieto auttaa investointi- ja modernisointihankeen suunnittelussa, tehokkaassa ajoittamisessa ja toteuttamisessa
 • Rahallinen hyöty voi olla erittäin merkittävä kun lasketaan vältetyt odottamattomat vauriot, suunnittelemattomat korjaukset,
  käytettävyyden alentuminen, investointikustannukset ja alentunut energiatehokkuus ja muut riskit. 

15.6.2016