Kunnonhallintapalvelut

Palvelumme kattaa voimalaitosten ja teollisuuden pyörivien koneiden sekä prosessilaitteiden kunnonhallinnan koko niiden elinkaaren ajan.

Siihen kuuluvat kuntokatselmukset, -testit ja mittaukset. Erikoiskunnonvalvontajärjestelmiämme voidaan käyttää etävalvontaan, asiantuntijatukeen ja ongelman ratkaisuun.

Asiantuntijaratkaisuissamme yhdistämme osaamista ja nykyaikaisen teknologian soveltamista kuten optisten kuitujen mittauksia, värähtely-mittauksia sekä sähköisiä ja termisiä mittauksia.

Valittavissanne on erilaisia palvelukokonaisuuksia. Kokonaispalvelupakettiin voidaan yhdistää elinjaksotuottojen ja - kustannusten hallintaa sekä kokonaisvaltaisen kunnossapidon ja luotettavuuskeskeisen kunnossapidon ohjelmat. Nämä ohjelmat voivat kattaa laitoksen tuotantolaitteistot kokonaan tai osittain.

Kunnonhallintapalvelut lyhyesti:

Turbiinilaitokset

Turbiinilaitosten kunnonvalvontapalvelumme ovat yhdistelmä kunnonvalvontamittauksia, testejä ja tarkastuksia niin käytön aikana kuin tarkistushuolloissa ja revisioissa.

Rakennemekaniikan asiantuntijat

Asiantuntijamme selvittävät rakenteissa olevat värähtely- tai väsymisongelmat ennen mahdollisia vaurioita mittaamalla, monitoroimalla ja analysoimalla rakenteiden osien käyttäytymistä. Palveluihimme kuuluvat mm. ODS (Operational Deflection Shape) analyysit.

Prosessilaitteet

Palvelumme sisältää osaprosessien luokittelun, laitteiden priorisoinnin, kunnonhallintaohjelman suunnittelun sekä kunnonvalvontapalvelut rutiiniluontoisista tehtävistä vaativimpiin asiantuntijapalveluihin saakka. Palveluihimme kuuluvat mm. värähtelymittaukset kuntoanalyyseineen, esim. moottoreille, pumpuille, puhaltimille, vaihteille ja kuljettimille.

Generaattorilaitokset

Generaattorilaitoksen kunnonvalvonta ja ennakoivan kunnossapidon avulla varmistetaan generaattorilaitosten tuotantokyky kaikissa käyttötilanteissa. Pystymme suorittamaan kaikki tarvittavat mekaaniset ja sähköiset kunnonvalvontamittaukset ja tarkastukset niin käytön aikana kuin revisioissakin.

Sähkömoottorit

Sähkömoottoreiden kunnonhallinta käynninaikaisen kunnonhallintapalvelumme konsepti sisältää oikosulkumoottorit, tahtimoottorit, tasavirta-moottorit sekä taajuusmuuttajakäyttöiset moottorit. Pystymme suorittamaan kaikki tarvittavat mekaaniset ja sähköiset kunnonvalvontamittaukset ja tarkastukset niin käytön aikana kuin seisokeissakin.

Muuntajat

Suorittamamme kuntoarviot, vika-analyysit ja vastaanottokokeet perustuvat monipuolisella kalustolla tehtäviin sähköisiin mittauksiin ja vankkaan kokemukseen.

Prosessisähköjärjestelmät

Prosessisähköjärjestelmien palveluihin kuulu sähkön laadun määrityksiä teollisuudelle, verkkoyhtiöille sekä sähkön käyttäjille.

Kuituoptiikka

Kuituoptiset kunnonvalvontamenetelmät perustuvat optisen kuidun käyttöön anturina, jolla voidaan mitata mm. lämpötilaa, värähtelyä, venymää ja siirtymää sekä paikallistaa lämpö- ja nestevuotoja ja kuumia pisteitä.

4.9.2017