Tätä tietoa ei voida nyt näyttää.

Tack för din beställning!

​Vi har mottagit din beställning angående elavtalet. Vi skickar avtalsbekräftelsen på posten inom en månad efter att avtalet träder ikraft. Har du några frågor angående avtalet, så kan du kontakta vår kundtjänst via telefon vardagar kl 9-17 tel. 0200 19100 eller via e-post sahko.yritys@fortum.com

 

 

Fortum Markets Oy

PB 100, 00048 FORTUM
FO-nummer: 1852328-0
Hemort: Esbo

 

31.5.2013