Tomasz Malec

tomek_malec.png 
 

Tomasz Malec

Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych, lokalizacja: Wrocław

 
 
 
 
 
 
 
Jego przygoda z Fortum rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy jako stażysta dołączył do Zespołu Inwestycji. Dzięki zaangażowaniu i sumiennemu wykonywaniu obowiązków Tomasz pozostał w firmie do dziś.  
 
Oto historia Tomka - na trzecim roku studiów inżynierskich na Politechnice Wrocławskiej podjąłem starania o staż za granicą, w Szwecji. Poprzez informacje uzyskane od prowadzącego jeden z kursów na mojej uczelni, dowiedziałem się o firmie Fortum i złożyłem swoje CV w siedzibie firmy we Wrocławiu. Zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w Zespole Inwestycji, zajmującym się rozwojem dużych projektów inwestycyjnych polegających na budowie nowych źródeł wytwórczych Fortum w Polsce. Finalnie otrzymałem propozycję odbycia miesięcznego stażu w oddziale firmy we Wrocławiu w lipcu 2011 roku.
 
Moja praca podczas stażu polegała na wspieraniu zespołu specjalistów, m.in. poprzez udział w przygotowaniach dokumentacji, wsparcie w procedurach przetargowych oraz udział w negocjacjach z potencjalnymi dostawcami w przetargach na dostawę głównych urządzeń technologicznych dla nowych, projektowanych elektrociepłowni we Wrocławiu i Zabrzu. Staż umożliwił mi poszerzanie wiedzy o rynku energetyki w Polsce oraz zapoznanie się z prawnym otoczeniem realizacji inwestycji w energetyce. Doceniając współpracę z Fortum, pod koniec stażu rozpocząłem rozmowy z przełożonymi na temat możliwości przedłużenia współpracy. Udało nam się wypracować porozumienie na mocy którego od nowego semestru akademickiego – czyli od października 2011 r. – podjąłem współpracę z Fortum w niepełnym wymiarze godzinowym.
 
Dzięki dużej elastyczności pracodawcy mogłem bez trudu pogodzić obowiązki służbowe z nauką. Dobra atmosfera pracy, ciekawe projekty i coraz większe wyzwania spotęgowały moją chęć pozostania w firmie po zakończeniu stażu. W styczniu 2012 r. zaproponowano mi stałą pracę na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, początkowo w niepełnym wymiarze godzin. Po roku, w wieku 25 lat awansowałem na stanowisko Specjalisty. Dziś pracuję w międzynarodowym zespole realizującym duże projekty inwestycyjne, w tym budowę nowoczesnej elektrociepłowni w Zabrzu.
 
Cenię Fortum za to, że umożliwiło mi pracę zgodną z moim profilem kształcenia i zainteresowaniami jeszcze przed ukończeniem studiów. Na tle innych firm Fortum wyróżnia się podejściem do młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową poprzez promowanie idei obustronnych korzyści wynikających z takiej współpracy. Praca w międzynarodowym środowisku i życzliwe nastawienie współpracowników to kolejne, ważne argumenty, dla których warto rozważyć aplikowanie o staż w Fortum.
Tomasz Malec jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.
 

18/04/2016