Fortum w Częstochowie

​ul. Brzeźnicka 32/34
42-215 Częstochowa
tel. 34 372 40 00
fax. 34 372 60 07

Elektrociepłownia
ul. Rejtana 37/39

Pogotowie ciepłownicze 993

​Typ: Elektrociepłownia
Paliwo: Biopaliwa, węgiel
Produkcja energii cieplnej: 443 MW
Produkcja energii elektrycznej: 64 MW
Emosja CO2: 390 000 ton
Emisja SO2: 900 ton
Emisja NOx: 360 ton
Emisja pyłu: 260 ton

Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w Częstochowie w roku 2015 wyniósł 34,84%.*
*Wykonanie obowiązku z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz.478)
 

 

​Fortum w Częstochowie świadczy kompleksowe usługi w zakresie wytwarzania ciepła, obrotu ciepłem, przesyłu i dystrybucji ciepła.

16 wrześnie 2010 r. firma uruchomiła w Częstochowie swoją pierwszą elektrociepłownię w Polsce. Jest ona najnowocześniejszym,

a zarazem jednym z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu w kraju. Elektrociepłownia o mocy 120 MW cieplnych

i 64 MW elektrycznych wyprodukuje 550 GWh ciepłą i 450 GWh prądu.

 

29/01/2016