EC Wrocław / CHP Wrocław

Fortum pracuje nad projektem budowy nowej elektrociepłowni we Wrocławiu już od kilku lat. Naszym celem jest wybudowanie zakładu, który będzie zgodny nie tylko z celami biznesowymi firmy, ale przede wszystkim zapewni maksymalne korzyści dla miasta i jego mieszkańców.

Planujemy wybudowanie nowoczesnej elektrociepłowni przy ulicy Obornickiej 195, wyposażonej w elastyczny kocioł wielopaliwowy, w którym do produkcji energii i ciepła będą mogły być wykorzystywane takie paliwa jak biomasa czy specjalistycznie przygotowane paliwa alternatywne – RDF (ang. Refuse Derived Fuel). Są to paliwa wytwarzane na bazie surowców pozostałych po procesie recyklingu, takich jak papier, tekstylia, tworzywa sztuczne czy guma. Ich produkcją zajmują się specjalistyczne zakłady, spełniające rygorystyczne normy środowiskowe. Odpowiednie spalanie tak profesjonalnie przygotowanego produktu jest w pełni bezpieczne dla otoczenia.

W tym momencie nasz projekt znajduje się w fazie przygotowania. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o budowie przeprowadzimy dialog społeczny z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, samorządem i władzami miasta. Postaramy się w maksymalnym stopniu uwzględnić zgłoszone postulaty w ostatecznym kształcie inwestycji.

Plany budowy nowej elektrociepłowni Fortum we Wrocławiu wpisują się w proekologiczne działania na poziomie unijnym. W ostatnim czasie Parlament Europejski wyznaczył bardzo ambitne cele w zakresie odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów, czyli kwestiach kluczowych pod kątem budowy gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). Równocześnie wprowadzony został zakaz składowania frakcji energetycznej i ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko. Przepisy te znajdują również odzwierciedlenie w polskim Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i jego wojewódzkich odpowiednikach. Osiągnięcie ambitnych celów unijnych będzie możliwe jedynie w przypadku pełnego wprowadzenia zasad circular economy, której istotnym składnikiem jest wykorzystywanie paliw pochodzących z odpadów do produkcji energii w elektrociepłowniach. Nowoczesne elektrociepłownie spełniają wszystkie najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji i oddziaływania na środowisko. Tego typu zakłady idealnie odpowiadają potrzebom miast, w których przecież powstają największe ilości odpadów.

27/03/2017