Dostawa i montaż kamer na terenie Fortum Bytom SA, Fortum Zabrze SA

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Dostawa i montaż kamer na terenie Fortum Bytom SA, Fortum Zabrze SA.” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert , w wyniku czego został wyłoniony wykonawca – firma PROFIDATA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum  Zabrze S.A.  ogłasza przetarg  na wykonanie zadania: Dostawa i montaż kamer na terenie Fortum Bytom SA, Fortum Zabrze SA. Wszystkie szczegóły wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Termin składania ofert upływa 22.10.2015, o godz. 14:00.

Osoby kontaktowe:

Ewa Śniatecka
e-mail: ewa.sniatecka@fortum.com

Andrzej Starzyński
e-mail:andrzej.starzynski@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

17/12/2015