Projekt, wykonanie, dostawa oraz nadzór nad montażem i rozruchem wyłącznika generatorowego i szynoprzewodów średniego napięcia

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Projekt, wykonanie, dostawa oraz nadzór nad montażem i rozruchem wyłącznika generatorowego i szynoprzewodów średniego napięcia” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - Elektrobudowa S.A.
 
Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Design, manufacturing, delivery and supervision on installation and commissioning of generator circuit breakers (Un = 17,5 kV, In = 5kA) and MV bus ducts (Un = 17,5 kV and In = 5 kA)” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Elektrobudowa S.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Projekt, wykonanie, dostawa oraz nadzór nad montażem i rozruchem wyłącznika generatorowego i szynoprzewodów średniego napięcia”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, oraz nadzór nad montażem i rozruchem wyłącznika generatorowego (Un = 17,5 kV, In = 5 kA) i szynoprzewodów średniego napięcia (Un = 17,5 kV, In = 5 kA) w związku z inwestycją EC Zabrze.
 
Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.
 
Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for ”Design, manufacturing, delivery and supervision on installation and commissioning of generator circuit breakers (Un = 17,5 kV, In = 5kA) and MV bus ducts (Un = 17,5 kV and In = 5 kA)”. The subject of the tender is design, manufacture, delivery and supervision on installation and commissioning of generator circuit breakers (Un = 17,5 kV, In = 5kA) and MV bus ducts (Un = 17,5 kV and In = 5 kA) regarding CHP Zabrze investment.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on June 24th , 2016.
 
Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

21/09/2016