Wykonanie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji ‘Budowa sieci cieplnej Zabrze-Bytom’

Wykonanie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji ‘Budowa sieci cieplnej Zabrze-Bytom’

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie Wykonanie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji ‘Budowa sieci cieplnej Zabrze-Bytom’ zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

 

Owner’s Engineer services for investment ‘DH connection Zabrze-Bytom’

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering procedure Owner’s Engineer services for investment ‘DH connection Zabrze-Bytom was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor -ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Bytom S.A ogłasza przetarg na wykonanie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji ‘Budowa sieci cieplnej Zabrze-Bytom’.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.

Termin składania ofert upływa 30.09.2015, o godz. 15:00.

Osoby kontaktowe:

Paula Sztainwald

e-mail: paula.sztainwald@fortum.com

Adam Kampa

e-mail: adam.kampa@fortum.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Fortum Bytom S.A launches a tender for

Owner’s Engineer services for investment ‘DH connection Zabrze-Bytom’.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request.

The deadline for sending offers is 30th of September, 2015 at 15:00.

Contact persons:

Paula Sztainwald

e-mail: paula.sztainwald@fortum.com

Adam Kampa

e-mail: adam.kampa@fortum.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

24/11/2015