Passar om ditt behov huvudsakligen är komfortkyla och du är beroende av utomhustemperaturen främst på sommaren. En enkel prismodell som ger en stabil prisbild över tid. Detta är vårt basabonnemang.

  • För dig som vill ha en förutsägbar och stabil fjärrkylabudget.
  • Anpassad för att ha liten variation i kostnad vid stora temperaturskillnader mellan åren.
  • Består av en fast del på cirka 60 % för kylkapaciteten och en rörlig del på cirka 40 % för energiuttaget.
  • Det fasta priset gör att åtgärder i fastigheten får full påverkan på det fasta priset först efter tre år om du inte begär särskild revidering.
  • Inget behov av analys eller optimering av effekter.
  • Denna prismodell gäller om du inte gör ett aktivt val.

2017-02-14