Priser 2015

Fjärrkyla är prissatt för att alltid ge dig ett konkurrenskraftigt nedkylningsalternativ. Du betalar för din faktiska kylaförbrukning. Här kan du läsa mer om våra nya prismodeller och jämföra de fyra olika abonnemangen. Vi behåller priserna oförändrade mellan 2014 och 2015.

Fjärrkyla ger dig maximal flexibilitet, jämfört med kylmaskiner och frikyla från borrhål, när systemet ska omdimensioneras eller vid förändringar i dina lokaler. Efter diskussion utifrån dina specifika behov skrivs ett avtal med i förväg bestämd effekt, energi och pris.

Jämför våra olika prismodeller i en översiktlig sammanställning, klicka här.


Enkelt och attraktivt
för komfortkund


Anpassningsbart och
attraktivt för processkund


Långsiktigt och attraktivt
vid låg kapitalkostnad


Enkelt och attraktivt
vid processlast och
egen kylaläggning​
Processkyla 14° är en tjänst speciellt
utvecklad för datahallar.

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

 

 
 

 

​ 

2015-09-17