Mätsignalenhet

Mätsignalerna

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att att följa energianvändningen i fastigheten -minut för minut, förutsatt att fastighetens system är anpassad för det. Mätsignalerna visar i realtid aktuell temperatur och hur mycket energi som flödar genom fjärrvärmeanläggningen. Med hjälp av mätsigalerna kan energi användningen följas och regleras i värmecentralen. Det kan t.ex. göras för att styra så att effekttopparna minskar.För att ha praktiskt nytta av mätsignalerna måste styr - och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt - och flödesuppgifterna.
 

Typ av mätsignalenhet

Det fins idag fyra olika mätsignalenheter att välja mellan beroende på kommunikationssnitt (enkel pulsutgång, M-BUS, LON , analog signal). Teknisk prestanda och priser för dessa finns i de tekniska specifikationerna (se separat informationsblad nedan).
 

Leveransvillkor

Samtliga mätsignalsenheter har 5 års funktionsgaranti. Vi ansvara ej för följdfel av en ej fungerande enhet, t.ex. utebliven effektbegränsning.
 

Installation

Mätsignalsenheten monteras vid befintlig mätplats. Installationen utförs av Fortums partner för mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.
 
​Pris enligt offert Kontakta oss för mer information​
 
 
 
 
För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-31 31 51 eller
 
 

2017-01-04