Klimatneutral Fjärrvärme

Tack vare fjärrvärmen har koldioxidutsläppen i Stockholm minskat med 70 procent sedan 1980 och idag finns det knappt en enda rykande skorsten kvar i staden. Sedan driftsättningen av att det nya biokraftvärmeverket i Värtan så har vi ökat andelen förnybar och återvunnen energi i vår produktion till 90 procent.

Vi fortsätter att investera i åtgärder som ska göra vår fjärrvärmeproduktion än mer skonsam för miljön och klimatet. Bland annat färdigställdes nya Värtaverket under 2016. Satsningen, är en av världens största i sitt slag, och kommer att minska användningen av fossila bränslen både i Stockholm och globalt eftersom både förnybar värme till lokala fjärrvärmenätet och förnybar el till det nordeuropeiska kraftnätet kommer att produceras samtidigt. Fortum Värme klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som uppstår i produktionen av fjärrvärme vid våra värmeverk och kraftvärmeverk till följd av eldning med kol och olja.

Tilläggstjänsten Klimatneutral Fjärrvärme

All energiproduktion medför en klimatpåverkan sett till hela livscykeln, till exempel vid tillverkning av maskiner, byggnader, transporter och utvinning av bränsle för förbränning. Genom att välja tilläggstjänsten Klimatneutral Fjärrvärme* får du fjärrvärme som inte bidrar till någon nettouppvärmning av klimatet. Klimatkompensation sker genom att vi investerar i internationella klimatprojekt som motsvarar den globala klimatpåverkan. Klimatkompensation är ett sätt att balansera utsläpp genom finansiering av utsläppsminskningar i andra länder. 

Prisinformation

Priset för Klimatneutral Fjärrvärme är 4 kr/MWh exklusive moms.Vill du teckna avtal om Klimatneutral Fjärrvärme kan du göra det enkelt genom att ladda ned blanketten du hittar längst ned på den här sidan, fylla i och skicka till Fortum Värme.

Portföljmix för inköp av klimatkompensationsprojekt

Fortum Värme har tagit fram en portföljmix för klimatkompensation​, vilken innefattar CER, VER, REDD eller liknande projekt med hög standard. Samtliga projekt medför additionella minskningar av utsläppen av klimatgaser och omfattas av FN-systemens regelverk eller ingår i så kallade frivilligmarknaden (men som också stöds av den globala miljörörelsen, exempelvis Gold Standard). Den nya portföljmixen höjer standarden på vår klimatkompensation och tillämpas på Fortum Värmes egen klimatkompensation och för produkten Klimatneutral Fjärrvärme.  


*Fortum Värme uppfyller kriterierna enligt standarden ISO 14021 för klimatneutral fjärrvärme.​​​​​​​​​​​​​​​​​

2017-06-26